Dossiers  >   Covid-19  >  COVID-19, Azië 1 - Europa 0. Stop het bloedbad (Opinie kankerspecialist)

COVID-19, Azië 1 - Europa 0. Stop het bloedbad (Opinie kankerspecialist)

Opinie

BRUSSEL 27/03 - De strijd tegen het coronavirus zou weleens het einde kunnen betekenen van het meesterschap van Europa en de USA in de wereld. De technologische oorlog tegen de Covid-19-pandemie werd gewonnen door een gedeelte van Azië en die overwinning zal een weerslag hebben op economisch, wetenschappelijk en cultureel niveau.

Na China hebben Zuid-Korea, Hong Kong, Singapore en Taiwan niet geopteerd voor collectieve quarantaine, maar voor een isolatie van het virus of beter gezegd van de virusdragers door op ruime schaal te testen. In Italië, meerdere andere landen in Europa en blijkbaar ook de USA is beslist om mensen te isoleren. Het gebruik van technologie van de XXIe eeuw versus een intuïtieve strategie van de XIVe eeuw (toen het begrip infectie nog niet bekend was), die weinig efficiënt is gebleken. Aan de ene kant kijkt men naar de toekomst en aan de andere kant grijpt men terug naar het verleden. Hoe leg je dat uit? Dat moet een complex verhaal zijn. Samenvattend kan het Westen worden gezien als een oude burgerlijke familie die op haar bezittingen zit. Bovenal, geef niets uit, verander niets. Investeren in nieuwe technologie? Waarom? Gaat het niet goed? Dat is duur. Laten we besparen. Je weet maar nooit. De toegang tot de zorg moderniseren? Zijn dat geen onnodige uitgaven? Enkele tientallen jaren geleden werd geopteerd voor een numerus clausus. Als er minder artsen zijn, zouden de uitgaven dalen. Een berekening van een bureaucraat.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: