Dossiers  >   Hospital Management  >  COVID-19. “Er overlijden meer mensen dan nodig in Europa” (Interview met Ignaas Devisch)

COVID-19. “Er overlijden meer mensen dan nodig in Europa” (Interview met Ignaas Devisch)

Opinie

BRUSSEL 01/04 - Is België klaar voor de Coronapiek? En wat als die piek dramatisch hoog uitvalt? De beelden uit Spaanse en Italiaanse ziekenhuizen doen in dat geval het ergste vermoeden. Medisch filosoof Ignaas Devisch schreef een advies dat ons helpt voorbereiden op een mogelijk worst case scenario.

Het ethisch advies kwam er op vraag van de FOD volksgezondheid en de Belgische vereniging van Intensieve Zorgen. Devisch schreef het samen met artsen. "Het voordeel van deze crisis is dat we hem zagen aankomen", begint Devisch. "Dat gaf ons de tijd om te anticiperen. Ook op worst case scenario's. We moeten proberen vermijden dat beslissingen rond leven en dood -in de chaos van het moment – een arbitrair karakter krijgen."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: