Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  COVID-19: Zorgverleners mogen geen “coronasupplement” aanrekenen, maar krijgen wel compensatie

COVID-19: Zorgverleners mogen geen “coronasupplement” aanrekenen, maar krijgen wel compensatie

BRUSSEL 15/05 - "Zorgverleners die momenteel extra kosten hebben voor beschermingsmateriaal mogen die niet doorrekenen aan hun patiënten." Met die nieuwe maatregel wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block de patiënt financieel beschermen tijdens de coronacrisis. Voor de zorgverleners zelf komt er een financiële tegemoetkoming om uitzonderlijke uitgaven te helpen dekken.

Zorgverleners hebben vandaag een pak meer beschermingsmateriaal nodig dan anders. "De overheid verdeelt sinds het begin van de coronacrisis gratis beschermingsmiddelen onder de zorgverleners, ook vandaag nog", laat de minister van Volksgezondheid deze morgen weten in een persbericht. 

"De kosten voor extra beschermingsmateriaal mogen ze niet doorrekenen aan de patiënt", vindt de minister. Daarom werkte ze samen met de regering een maatregel uit die supplementen voor beschermingsmateriaal verbiedt tijdens deze crisis. Met andere woorden, zorgverleners mogen geen "coronasupplement" aanrekenen. Dat geldt voor de geconventioneerde maar ook voor alle gedeconventioneerde zorgverleners. Het verbod treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 4 mei, het moment van de heropstart van niet-essentiële zorg.

Compensatie voor zorgverleners

De Block: "Met een algemeen verbod op coronasupplementen willen we vermijden dat patiënten moeten opdraaien voor de kosten voor beschermingsmateriaal van hun zorgverlener. Tezelfdertijd is het belangrijk dat ook onze zorgverleners de dupe niet van worden. Daarom werken we samen met onze administraties en de sector een regeling uit om de extra uitgaven van zorgverleners tijdens deze crisis te compenseren. Gisteren is daar een brief over vertrokken naar onze zorgverleners."

Alle details uit die brief kunt u hier vinden.

 

SV • Aanpassing van een bericht van het Kabinet van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: