Dossiers  >   Hospital Management  >  “Managementmodellen zijn inefficiënt. Zet artsen opnieuw centraal” (opinie)

“Managementmodellen zijn inefficiënt. Zet artsen opnieuw centraal” (opinie)

Opinie

BRUSSEL 08/06 - Eeuwenlang is het ziekenhuis het huis van zorgverleners geweest. De artsen werden voor 100% geïdentificeerd met hun beroep en praktijkvoering. Dat was hun enige beroepsidentiteit: verzorgen. In die zorgpraktijk werden artsen en zorgverleners enkel geconfronteerd met de eisen van hun beroep en niet met die van de structuur of de technische of financiële organisatie van het ziekenhuis waarin ze werkten.

Het stond buiten kijf dat artsen onafhankelijk waren, wat onder meer betekende dat elke arts verantwoordelijk was voor zijn patiënten, en dat ze het niet gewoon waren orders te krijgen van een niet-medische hiërarchische overste.

Dat heeft ertoe geleid dat de wereld van de zorgverleners een sociale microkosmos was geworden na eeuwen ziekenhuis- en medische praktijk, een microkosmos die het niet gewoon was te worden bestuurd door een organisatorische microkosmos, die heel wat andere bekommernissen heeft die ver verwijderd zijn van de zorg.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: