Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Artsenverloning: Covid-19 als katalysator tot hervorming (interview)

Artsenverloning: Covid-19 als katalysator tot hervorming (interview)

Opinie

BRUSSEL 29/05 - Zal covid-19 de geplande hervormingen in onze gezondheidszorg beïnvloeden? Lieven Annemans denkt van wel: “Je kan vandaag niet meer verdedigen dat intensivisten of huisartsen (veel) minder verdienen dan andere specialismen.”

Als de Coronacrisis ons één ding leerde, dan wel het cruciale belang van samenwerking, over disciplines en hiërarchische structuren heen. Op de diensten intensieve zorgen was die samenwerking ook al vóór covid-19 de regel. "Je kon daar binnen lopen en bij wijze van spreken niet achterhalen wie de arts was en wie de verpleegkundige. De skills van alle zorgverleners worden er gerespecteerd en gewaardeerd."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: