Dossiers  >   COPD & Astma  >  Werelddag zonder tabak 31 mei: COPD, die ‘andere’ tabak-gerelateerde ziekte

Werelddag zonder tabak 31 mei: COPD, die ‘andere’ tabak-gerelateerde ziekte

BRUSSEL 31/05 - 70% van de Belgen heeft nog nooit over COPD gehoord, vier letters, een veel voorkomende longziekte die in stilte doodt.

Meer dan 60% van de Belgen associeert tabak spontaan met longkanker. Slechts 4% van de respondenten legt de link met COPD. Nochtans is tabak in België verantwoordelijk voor 80 à 90% van de gevallen van COPD (1). 

Het is een longziekte die weinig bekend is bij het grote publiek. Chronische obstructieve longziekte (COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease in het Engels), is een ernstige aandoening, ondanks de barbaarse naam. Het treft ongeveer 800.000 Belgen (1) en veroorzaakt jaarlijks gemiddeld 3.500 overlijdens in ons land (2).

Onderzoek (3), uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van het bedrijf Chiesi, toont aan in welke mate deze ziekte, met rampzalige en onomkeerbare gevolgen, onbekend is.

Hoewel er vandaag nog geen genezing mogelijk is, kan het ziekteverloop vertraagd worden bij een diagnose die vroegtijdig gesteld wordt via een eenvoudige test. World No Tobacco Day (#WNTD) is een van de acht officiële wereldwijde volksgezondheidscampagnes die door de WHO worden georganiseerd (4).

COPD: een stille moordenaar

Chronische Obstructieve Longziekte (COPD) is een ernstige ziekte en wordt vaak te laat vastgesteld. Het is een vrijwel onbekende ziekte, maar het komt heel vaak voor en treft tussen de 600.000 en 800.000 Belgen. COPD is een chronische luchtwegaandoening door een permanente en progressieve ontsteking en vernauwing van de luchtwegen. Het gaat gepaard met symptomen zoals kortademigheid, hoesten, piepen en meer aanmaak van slijmen (sputum)(1). COPD kan zonder een aangepaste en correcte behandeling zeer ernstig zijn en zelfs fataal worden.

Professor Wim Janssens, pneumoloog aan het UZ Leuven en voorzitter van BeRS (Belgian Respiratory Society), legt uit: "Ondanks de ernst en de frequentie waarin deze ziekte voorkomt, zegt 70% van de Belgen nog nooit van COPD gehoord te hebben (3). Slechts 16% zegt te weten wat COPD is en wat het precies betekent (3). Het gaat nochtans over een ongeneeslijke ziekte die volgens de WHO zelfs de 3e grootste doodsoorzaak is wereldwijd (5). Patiënten banaliseren de symptomen en er heerst een grote onwetendheid. Dat leidt ertoe dat de ziekte veel te weinig wordt gediagnosticeerd of vaak te laat. Eén op de 2 patiënten is zich er niet van bewust dat ze worden getroffen (6). Het is hoog tijd om aan de alarmbel te trekken en mensen wakker te schudden. Zeker in de huidige maatschappij met het coronavirus, want COPD-patiënten behoren namelijk tot de risicogroep."

Die andere tabaksgerelateerde ziekte

Het is algemeen geweten dat tabak een risicofactor is voor longkanker. Minder bekend is echter dat het de belangrijkste oorzaak is van COPD (in 80 à 90% van de gevallen) (1). Volgens het onderzoek (3), geeft 61% van de Belgen aan dat longkanker de meest voorkomende tabaksgerelateerde ziekte is. COPD wordt slechts door 4% van de respondenten genoemd. Nochtans is het gebruik van tabak rechtstreeks gekoppeld aan de ontwikkeling, de evolutie en het sterftecijfer van de ziekte. Het komt het vaakst voor bij personen ouder dan 40 jaar (7) en is bij 9 van de 10 gevallen een gevolg van roken. 

Om het volledige artikel te lezen, klik hier

Bronnen

(1) Vanderhelst, E. (2018). COPD anno 2018/2019. Gepresenteerd op BVPV-SBIP congres, 1 December 2018,  "COPD: van diagnose tot…" , Geraadpleegd op 05/05/2020 van https://www.bvpv-sbip.be/wp-content/uploads/2018/12/2018_COPD-Eef-Vanderhelst.pdf

(2) Sciensano (2016). https://spma.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx, ICD10=J44 , "Other chronic obstructive pulmonary diseases"

(3) Onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos, van 31 maart tot 1 april 2020, bij een representatieve steekproef van 1086 volwassen Belgen.

(4) WHO World No Tobacco Day, https://www.who.int/communicating-for-health/functions/campaigns/en/, Geraadpleegd op 18/05/2020

(5) WHO: top 10 causes of death, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death, Geraadpleegd op 18/05/2020

(6) Thomeer, M. (2018). Pneumologie – COPD. Geraadpleegd op 18/05/2020 van https://www.zol.be/pneumologie/patienteninformatie/copd

(7) WHO, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Geraadpleegd op 18/05/2020,  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)

Chiesi

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: