Dossiers  >   × Enquête ethiek  >  Survey over ethiek: enkele blikvangers

Survey over ethiek: enkele blikvangers

Opinie

BRUSSEL 03/06 - Enkele weken geleden ontving u van ons een uitnodiging om deel te nemen aan een survey over ethiek. Dit gebeurde voor de uitbraak van de coronapandemie, ten tijde van het euthanasieproces van Tine Nys. In de komende weken komen onze journalisten uitgebreid terug op de resultaten van deze survey, die uit een twintigtal vragen bestond. Hieronder vindt u enkele blikvangers.

Er waren 964 deelnemers aan de enquête, maar om u een waarheidsgetrouw resultaat te geven, hebben we beslist om enkele de volledige en geldige resultaten te weerhouden. Dat betekent dat we van 964 naar 737 deelnemers zijn gegaan. Een extern agentschap ‘Incidence' heeft de gegevens in alle vertrouwelijkheid geanalyseerd en in een rapport gegoten.

De vragenlijst bevat een eerste luik over euthanasie. Hoe staat u tegenover euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden? Vindt u dat het tijd is om de huidige euthanasiewet in geval van ondraaglijk psychisch lijden aan te passen? 78% van de respondenten heeft hier ‘ja' op geantwoord.  Voor sommigen is het belangrijk om de wet aan te passen om artsen verder wettelijk te ondersteunen en te beschermen (≈10%). Anderen denken dan weer dat het interessant zijn om een richtlijn uit te werken die is opgesteld door een pluralistische vereniging van psychiaters, psychologen en zelfs filosofen. Dr. Marc Cosyns, specialist ethiek, komt op deze resultaten terug in zijn volgend artikel.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: