Dossiers  >   x Enquête ethiek  >  Ondraaglijk psychisch lijden, dementie en voltooid leven: steeds meer nuance in het debat (enquête ethiek, deel 3)

Ondraaglijk psychisch lijden, dementie en voltooid leven: steeds meer nuance in het debat (enquête ethiek, deel 3)

Opinie

BRUSSEL 10/06 - Wat denken artsen over een aantal specifieke aspecten betreffende euthanasie in België? 78% van de respondenten antwoordt ‘ja' op de vraag of zij het tijd vinden om de huidige euthanasiewet in geval van ondraaglijk psychisch lijden aan te passen? Het triggert en boeit mij ten zeerste en ik ben blij de cijfers, opmerkingen en toelichtingen te mogen lezen en becommentariëren. Dr. Marc Cosyns, specialist medische ethiek, geeft commentaar bij de survey van MediQuality/Medscape over ethiek, waar 737 artsen aan deelnamen.

Deze enquète heeft geen wetenschappelijke pretentie maar is bijzonder relevant, representatief en terdege uitgewerkt. Ze gebeurde in een tijdsperiode dat euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden actueler was dan ooit door het assisenproces waarbij drie artsen betrokken waren en recent vrijgesproken.

In een tijdsperiode waar regeringsvorming nog altijd aan zet was en is en ethische thema's vaak een splijtzwam zijn of een pasmunt betekenen in de onderhandelingen. Een periode waar ook parlementair werk geschiedde inzake euthanasiewetgeving, specifiek over de wilsverklaring en de verwijsplicht.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: