Dossiers  >   x Enquête ethiek  >  Moeten artsen die niet vaccineren een sanctie krijgen van de Orde? (enquête ethiek, deel 2)

Moeten artsen die niet vaccineren een sanctie krijgen van de Orde? (enquête ethiek, deel 2)

Opinie

BRUSSEL 08/06 - In ons eerste artikel over deze enquête ethiek stonden we stil bij de reacties van collega’s wanneer zij getuige zijn van ongewenst seksueel contact en pesterijen door een andere collega en bij hun (afwijzende) visie wanneer het gaat over de legalisering van cannabis voor recreatief gebruik. In dit tweede artikel besteden we aandacht aan volgende topics: transgenderpatiënten, sociale media, artsen die tegen vaccinatie zijn en het al dan niet meedelen van resultaten van genetische tests waarvoor geen preventieve behandeling bestaat.

(Medische) ethiek is een belangrijk onderdeel van de dagdagelijkse klinische praktijk van (huis)artsen. Elke arts heeft zijn/haar ethische principes, die hij/zij wel kan meenemen tijdens de patiëntencontacten. Maar ethiek is eveneens een evenwichtsoefening voor de practicus omdat op het einde van de rit hij of zij de patiënt zo goed mogelijk moet kunnen helpen. Ook wanneer de patiënt over een ethische kwestie een volledig andere mening is toegedaan dan de behandelende arts.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: