Dossiers  >   × COVID-19 enquête  >  Survey over COVID-19: 30% procent van de (huis)artsen had contact met COVID-19-patiënten zonder beschermingsmateriaal

Survey over COVID-19: 30% procent van de (huis)artsen had contact met COVID-19-patiënten zonder beschermingsmateriaal

Opinie

BRUSSEL 12/06 - De COVID-19-crisis van de voorbije maanden eiste het uiterste van de artsen in de eerste en in de tweede lijn. Hoe hebben zij die periode beleefd? Onder welke omstandigheden moesten ze werken? Hoe was hun voorschrijfgedrag? Deze bevraging van Mediquality/Medscape geeft de antwoorden op al deze vragen.

Mediquality/Medscape organiseerden van 9 mei tot 22 mei laatstleden een onlinebevraging bij Belgische (huis)artsen over hun ervaringen en werkomstandigheden tijdens deze pandemie. Niet minder dan 1.003 confraters vulden de enquête in, maar om een goed representatief evenwicht te hebben tussen het noorden en het zuiden van het land, weerhielden onze analisten de antwoorden van 941 (huis)artsen, als volgt verdeeld: 55% Nederlandstalig (voordien 52%) en 45% Franstalig (voordien 48%). Het grote aantal antwoorden duidt op een representatief staal van het Belgische medische korps.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: