Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  "Splitsing gezondheidszorg zal alle Belgen dienen" (opinie)

"Splitsing gezondheidszorg zal alle Belgen dienen" (opinie)

Opinie

BRUSSEL 16/07 - Een hervorming van onze gezondheidszorg is nodig. De Coronacrisis bewees immers hoezeer het bestuursniveau dat verantwoordelijk was voor deze urgentie – het federale - tekortschoot: het was veel slechter voorbereid dan andere, het reageerde nodeloos traag én ondermaats. Het debat kreunt echter onder onwetenschappelijke argumenten.

Beginnen we bij het begin: waarom de gezondheidszorg helemaal weg bij het federale niveau? De redenen zijn talrijk. Primo, dat federale niveau slaagt er niet meer in nog iets grondig te moderniseren. Aansluitend blijkt het ook peperduur. Secundo, die loodzware onbekwaamheid heeft veel te maken met een bepaalde bestuurscultuur – die prof. Ive Marc in De Tijd een 'lobbycratie' noemde. De particuliere belangen van de machtigste lobby's hebben daarbij voorrang op het algemeen belang – dat van de patiënten dus.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: