Dossiers  >   Gezondheid 3.0  >  COVID-19: Antwerpse contactopsporing "op punt", data-uitwisseling nog niet

COVID-19: Antwerpse contactopsporing "op punt", data-uitwisseling nog niet

ANTWERPEN 09/08 - Het team dat instaat voor lokale contactopsporing in het kader van het coronavirus heeft al "tientallen complexe gevallen" behandeld, waarbij per besmette persoon gemiddeld tien hoogrisicocontacten in beeld kwamen, en hen telkens "strikt aanbevolen" om tijdelijk in quarantaine te gaan. Het contactonderzoek komt op punt, klinkt het, maar de informatieuitwisseling met de centrale database loopt nog niet zoals het zou moeten.

"Vandaag kunnen wij nog niet eenvoudig gebruikmaken van de centrale database", zegt projectleider Stefaan Van der Borght. "Zij kunnen ook geen gevallen aan ons doorspelen. In de zeer nabije toekomst zal ook dat in de praktijk geregeld zijn. De afstemming centraal/decentraal is echt cruciaal in een efficiënte epidemiebestrijding."

De initiatiefnemers hopen dat hun project kan bijdragen tot een daling van het aantal besmettingen. Het project begon als initiatief van een huisarts in Borgerhout, dat met de steun van de diensten van gouverneur Cathy Berx snel uitgroeide tot een semi-professionele organisatie met tal van vrijwilligers zoals gepensioneerde artsen en jobstudenten zoals studenten geneeskunde. Zij werden opgeleid tot case managers en field agents om risicocontacten op te sporen en positief geteste mensen te begeleiden en te overtuigen om in quarantaine te gaan.

"Door deze goede samenwerking is alles in gereedheid om volgende opstoten en outbreaks echt fijnmazig aan te pakken, zodat strenge algemene maatregelen voortaan kunnen worden vermeden", meent Berx. Het project houdt trouwens ook onderzoek in door de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

COR 360 • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: