Dossiers  >   Covid-19  >  COVID-19: controversen in de wetenschap, maar experts moeten de bevolking een gemeenschappelijke boodschap geven (opinie)

COVID-19: controversen in de wetenschap, maar experts moeten de bevolking een gemeenschappelijke boodschap geven (opinie)

Opinie

BRUSSEL 10/08 - Sinds het begin van de pandemie worden virologen, epidemiologen en artsen vaak uitgenodigd om commentaar te geven bij de cijfers en de maatregelen die de politici daaromtrent nemen. Vaak verschillen hun adviezen echter van die van andere experts en soms staan ze ook haaks op de maatregelen die de regering neemt. Wetenschappelijk onderzoek is zeer belangrijk. Het is echter ook belangrijk altijd een open, transparant debat te voeren met respect voor de mening van anderen. Maar als blijkt dat soms tegenstrijdige adviezen worden gegeven, moeten we ons daar toch vragen bij stellen.

Als arts weten we dat wetenschappen controversieel kunnen zijn. In de meeste domeinen van de geneeskunde zijn er controversen, maar verder onderzoek kan dan uitmonden in evidentiegebaseerde richtlijnen. Dat geldt nog meer voor de coronacrisis. We hebben immers te maken met een nieuw virus, waarover nog niet veel geweten is en dat verschillende klinische beelden kan veroorzaken. Dat verklaart zeer zeker waarom experts soms van mening verschillen wat het risico op een hervatting van de pandemie, het nut van een beperkte sociale bubbel, het dragen van een mondmasker (en welk type masker), de lockdown en de contactopsporing betreft.

De experts moeten zich echter ook afvragen "welke boodschap ze de mensen aanreiken als ze tegenstrijdige verklaringen geven". De gewone mensen beseffen immers niet altijd dat wetenschappen voortdurend vragen stellen, dat de experts het goed bedoelen en dat een juist evenwicht moet worden gevonden tussen ‘wat bewezen is', ‘het voorzorgsprincipe' en ‘individuele vrijheden en comfort'.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: