Dossiers  >   Hospital Management  >  Artsen en ziekenhuisdirectie, een stormachtig huwelijk (opinie jonge huisarts)

Artsen en ziekenhuisdirectie, een stormachtig huwelijk (opinie jonge huisarts)

Opinie

BRUSSEL 21/08 - De laatste jaren is het landschap van de gezondheidszorg helemaal veranderd. De ziekenhuizen zijn nu ondernemingen geworden, ook al hebben ze nog het statuut van vzw. Met die veranderingen zijn nieuwe posten en carrières ontstaan om de ziekenhuisbudgetten te beheren, ziekenhuisbudgetten die bijna op sterven na dood waren doordat de administratie nog op achterhaalde modellen gebaseerd was. Dat is nu verleden tijd. De ziekenhuizen zijn nu in handen van managers, soms heel ver weg van de medische wereld. We mogen dan ook terecht de vraag stellen of de basis waarop een onderneming werkt, wel geschikt is voor de gezondheidszorg, aangezien gezondheidszorg een zeer sociale dimensie omvat.

Twee tegengestelde werelden

Er zijn dan ook tal van zones van wrijving tussen de ziekenhuisdirectie en de zorgverstrekkers. In feite moeten twee aparte werelden, die theoretisch uiterst verschillende doelstellingen hebben, met elkaar worden verzoend: enerzijds de zorgverstrekkers, die een kwalitatieve zorg willen garanderen, en anderzijds de bestuurders, die vooral het voortbestaan van het ziekenhuis moeten verzekeren. In de praktijk mogen we dus wel degelijk spreken van antagonisme. Nemen we bijvoorbeeld de ziekenhuisfinanciering.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: