Dossiers  >   Hospital Management  >  Reeks meest gelezen artikelen uit 2020 - Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil

Reeks meest gelezen artikelen uit 2020 - Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil

Opinie

BRUSSEL 31/12 - MediQuality publiceert een overzicht van de meest gelezen artikelen uit 2020. In deze reeks staat ook de getuigenis van deze specialist.

BRUSSEL 28/08 - Ik ben met verstomming geslagen als ik zie hoe gemakkelijk een regering kan overhellen naar een zekere vorm van dictatuur. Dat is een verontrustende vaststelling, die noopt tot nadenken.

Ik stel inderdaad vast dat de media en de regeringsleiders, die vaak slecht worden geadviseerd, bewonderenswaardig hun propagandalessen aframmelen en daarbij op advies van de Hoge Gezondheidsraad de angst uitbuiten die werd gecreëerd tijdens de eerste golf, opdat de bevolking hun vrijheidsberovende maatregelen zonder morren zou toepassen.

Het enige probleem is dat de eerste golf in de meeste Europese landen al maanden achter de rug is (grotere landen zoals de USA en Brazilië met een hoger aantal inwoners zitten nog altijd in de eerste golf). Tijdens die eerste golf werd een correlatie vastgesteld tussen het aantal infecties en het aantal opnames op interne geneeskunde en de bewakingsafdeling.

Die correlatie is er nu niet meer en niettegenstaande de met veel poeha aangekondigde "dramatische" stijging van het aantal positieve tests loopt het niet storm in de ziekenhuizen. Overbelasting van de ziekenhuizen vermijden was overigens de enige reden om zo'n dwingend systeem te wettigen. Het doel is verdwenen, het systeem moet dus ook verdwijnen.

Ik nodig u uit om eens naar deze surrealistische video te kijken waarin een intensivist van een van de grootste intensivecareafdelingen in Madrid wordt bestookt door een journalist om hem te doen zeggen dat de Madrileense ziekenhuizen overbelast zijn en het water hun aan de lippen komt. Het diensthoofd bevestigde uiteraard dat de ziekenhuizen in Madrid en Spanje helemaal niet overbelast zijn door patiënten met een sars-CoV-2-infectie. (https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=EFa9JHMFO9s&feature=emb_title)

De eerste golf is nu achter de rug. De pandemie mag ons echter niet doen vergeten dat wereldwijd jaarlijks 1,5 miljoen mensen sterven aan tuberculose, 400 000 tot 600 000 aan seizoensgriep (ondanks het vaccin) buiten het kader van een pandemie en 140 000 aan mazelen, vooral kinderen. Voor die ziektes is nooit zo'n maatregel genomen. Jaarlijks sterven 7 miljoen mensen aan de gevolgen van sigaretten roken en 3 miljoen aan alcohol. Moet je dan alles verbieden? We hebben allen met die risico's geleefd.


Er sterven elke dag mensen. Een zero risico bestaat niet. Het streven naar een zero risico zou ons een aseptische, reukloze, smaakloze en kleurloze wereld beloven met minachting voor het universele recht op vrijheid van filosofische, religieuze of medische keuze. Om een situatie correct in te schatten, moet je de juiste curven analyseren, wat dr. Mertens gedaan heeft in MediQuality. De curve van ziekenhuisopnames van ernstige gevallen, de enige curve die interessant genoeg is om van dichtbij te volgen, leert sinds meer dan twee maanden dat de opgelegde maatregelen achterhaald zijn.

Tot besluit, ik denk dat mensen die ongerust zijn, het recht hebben een FFP2-masker te dragen en niet meer naar het theater, de bioscoop, het voetbal, familiebijeenkomsten … te gaan. Maar de anderen hebben ook recht op respect voor hun levenskeuzes, het recht om geen masker meer te dragen en het recht om samen te komen naar eigen goeddunken. Als het aantal ziekenhuisopnames van ernstige gevallen de komende maanden significant zou stijgen, kan nog altijd worden beslist om het dragen van een masker weer verplicht te maken en weer andere nuttige verbodsbepalingen in te voeren.


Dr. Olivier Lhoest
Geassocieerd diensthoofd van de dienst anesthesie-reanimatie

CHC Luik (Mont Légia- ND Hermalle - ND Waremme)

Lid van de medische raad van het CHC Luik

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr Olivier Lhoest • MediQuality

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: