Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Hoger risico op CVA bij atriumfibrillatie na niet-cardiale chirurgie

Hoger risico op CVA bij atriumfibrillatie na niet-cardiale chirurgie

01/10 - Volgens een retrospectief cohortonderzoek lopen patiënten bij wie atriumfibrillatie optreedt na niet-cardiale chirurgie, een significant hoger risico op transient ischemic attack (TIA) of CVA tijdens de daaropvolgende vijf jaar.

Een atriumfibrillatie die optreedt na niet-cardiale chirurgie, zou worden uitgelokt door postoperatieve stress en systemische ontsteking in het kader van andere predisponerende aandoeningen. Het is niet bekend hoe vaak de ritmestoornis een geïsoleerd postoperatief gebeuren is dan wel een ritmestoornis die waarschijnlijk zal blijven bestaan.

Om dat uit te pluizen, hebben dr. Alanna Chamberlain et coll. van de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, de dossiers doorgenomen van 452 patiënten die tussen 2000 en 2013 een atriumfibrillatie hadden ontwikkeld binnen 30 dagen na niet-cardiale chirurgie. Voor elke patiënt werd een controlepatiënt geselecteerd van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht die in hetzelfde jaar eenzelfde operatie hadden ondergaan, maar die na de operatie geen atriumfibrillatie had ontwikkeld. De mediane leeftijd in beide groepen was 75 jaar en 52% waren mannen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: