Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  COVID-19 en inkomensverlies bij artsen: BVAS vraagt financiële vergoeding en vervangingsinkomen

COVID-19 en inkomensverlies bij artsen: BVAS vraagt financiële vergoeding en vervangingsinkomen

BRUSSEL 26/10 - De ziekenhuizen gaan vanaf maandag over naar fase 2a. De operatiekwartieren mogen alleen nog dringende en noodzakelijke ingrepen doen, waardoor heel wat artsen hun activiteiten moeten stopzetten. Intussen wachten de artsen nog steeds op financiële vergoeding voor hun inzet tijdens de eerste coronagolf. BVAS kan geen verder uitstel dulden en eist dat minister Vandenbroucke dringend de nodige stappen zet. Daarnaast vraagt BVAS voor artsen dezelfde compensaties als andere sectoren die hun activiteiten moeten stopzetten.

De omzendbrief van de FOD Volksgezondheid waarin wordt aangekondigd dat de ziekenhuizen vanaf maandag moeten opschalen naar fase 2a is verwarrend en geeft aanleiding tot uiteenlopende interpretaties. Los daarvan zullen ten gevolge van het gefaseerd afschakelplan dat vanaf 26 oktober gevolgd moet worden, heel wat zelfstandige artsen gedeeltelijk of zelfs volledig hun inkomen verliezen.

Vanaf maandag moeten de ziekenhuizen de ‘electieve en planbare activiteiten' annuleren die een verblijf op de dienst intensieve zorgen vereisen. Daarnaast worden ook klassieke hospitalisaties en chirurgische daghospitalisaties waarvoor geen intensieve verzorging nodig is afgelast. Een heleboel specialisten - denk aan neus-, keel- en oorspecialisten, orthopedisten, chirurgen, anesthesisten, … - zullen tijdelijk zonder werk vallen.

Het is schrijnend dat de artsen-specialisten die tijdens de eerste coronagolf hun behandelingen en consultaties hebben stopgezet om zich na omscholing in te zetten in de strijd tegen COVID-19, nog altijd wachten op de financiële vergoeding waar ze recht op hebben. Het ontwerp-KB dat deze financiering vastlegt, was nochtans al klaar in de zomer maar minister Vandenbroucke talmt met de goedkeuring van dit ontwerpbesluit. Dit is niet bevorderlijk voor de motivatie nu het in de ziekenhuizen opnieuw alle hens aan dek is.

Daar komt nog bij dat artsen sinds 31 augustus geen aanspraak meer kunnen maken op het crisis-overbruggingsrecht waar ze de eerste maanden van de pandemie wel recht op hadden. BVAS vraagt dat dit vervangingsinkomen opnieuw voor zelfstandige artsen wordt opengesteld. De overheid overweegt de horecasector een dubbel overbruggingsrecht toe te kennen, geflankeerd door regionale steunmaatregelen. BVAS dringt aan om voor de meest getroffen medische specialismen minstens dezelfde voordelen te voorzien.

BVAS blijft ten slotte ook aandringen op een schadevergoeding voor artsen, inclusief de artsen in opleiding, die met het coronavirus besmet raken tijdens de uitoefening van hun beroep en daardoor hun activiteiten moesten onderbreken.

BVAS

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: