Dossiers  >   Hospital Management  >  COVID-19: Toegang tot intensieve zorg is ook recht voor personen met handicap (NHRPH)

COVID-19: Toegang tot intensieve zorg is ook recht voor personen met handicap (NHRPH)

BRUSSEL 03/11 - De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) trekt aan de alarmbel: de mate waarin een patiënt zorg krijgt, mag niet afhangen van zijn of haar handicap. De NHRPH heeft daarom een open brief gestuurd naar de federale regering om te benadrukken dat een handicap geen ziekte is die rechtvaardigt dat men niet op intensieve zorg wordt opgenomen.

Gezien de toename van het aantal patiënten besmet met COVID-19 in de ziekenhuizen, komt ook de reguliere zorg meer en meer in het gedrang. Gevreesd wordt dat er binnenkort keuzes gemaakt moeten worden tussen patiënten die moeten worden gered. Het is het Comité voor Bio-Ethiek, dat onafhankelijk en interfederaal werkt, dat daarover moet oordelen.

Voor de NHRPH rijst de vraag of bij de algemene beoordeling van de prioriteit rekening wordt gehouden met een handicap. Ze vraagt dan ook met aandrang om een handicap niet als doorslaggevende factor te zien bij de keuze om een patiënt al dan niet te redden. Daarom heeft de Hoge Raad een open brief gestuurd aan premier Alexander De Croo, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux en aan Florence Caeymaex, het hoofd van het Comité voor Bio-ethiek.

In die brief worden negen punten aangehaald die het comité voor Bio-Ethiek niet uit het oog mag verliezen. Zo onderstreept de Hoge Raad onder meer dat een persoon met een handicap een volwaardig burger is met dezelfde rechten en dezelfde levenskwaliteit als elke andere burger. Ook heeft een gehandicapte patiënt het recht zich te uiten en moet hij gehoord worden in zijn levenskeuze.

In ons land is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap sinds 1 augustus 2009 van kracht. De NHRPH vraagt daarom ook om gehoord te worden in de onderhandelingen over welke patiënten al dan niet behandeld worden.

 

GVS • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: