Dossiers  >   Hospital Management  >  Leuvens zorgcentrum voor slachtoffers seksueel geweld opent eind dit jaar

Leuvens zorgcentrum voor slachtoffers seksueel geweld opent eind dit jaar

LEUVEN 07/01 - Eind 2021 opent UZ Leuven in campus Gasthuisberg een zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Dat maakt UZ Leuven donderdag bekend. Het Leuvens centrum is een van de zeven nieuwe zorgcentra, die de drie bestaande centra in België zullen aanvullen.

Elk slachtoffer van seksueel geweld kan zich in het nieuwe centrum aanmelden. "We focussen in de eerste plaats op slachtoffers van acuut geweld, maar slachtoffers van oudere feiten kunnen zich uiteraard ook aanmelden", zegt dokter Joke Wuestenbergs.

Het centrum biedt een totaalpakket van zorg voor slachtoffers. "De slachtoffers worden opgevangen door forensisch verpleegkundigen", legt Wuestenbergs uit. "Die bieden zowel forensische, medische als eerste psychologische zorg. Gespecialiseerde psychologische hulp wordt geboden door de psychologen die verbonden zijn aan het centrum."

Ook de politie is een partner van het centrum. "Als ze dat willen, kunnen slachtoffers in het centrum klacht neerleggen. De politie komt dan naar het centrum om de verklaring af te nemen", zegt Wuestenbergs. "We volgen de slachtoffers ook verder op na de eerste aanmelding: we nemen op bepaalde tijdstippen contact op om te kijken hoe het gaat, ze kunnen een psycholoog in het centrum blijven bezoeken en we verwijzen zo nodig door naar andere kanalen."

Het komende jaar wordt er in Gasthuisberg geïnvesteerd in de inrichting van de locatie, het aanwerven en opleiden van medewerkers en de afstemming met de drie andere partners, het parket van Leuven, de politie van Leuven en het stadsbestuur. Bedoeling is dat het centrum eind 2021 opent.

Sinds 2017 is er in elk landsdeel al één zorgcentrum na seksueel geweld, namelijk in Gent, Brussel en Luik. Dit jaar komen er centra bij in Antwerpen en Charleroi, en dus ook in Leuven. Het jaar daarna volgen er nog vier centra.

 
 

COR 909 • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: