Dossiers  >   Hospital Management  >  COVID-19: Ziekenhuispersoneel met verhoogd risico op coronabesmetting eerst aan de beurt voor vaccin

COVID-19: Ziekenhuispersoneel met verhoogd risico op coronabesmetting eerst aan de beurt voor vaccin

BRUSSEL 14/01 - De uitrol van de COVID-19 vaccinatiestrategie is grondig besproken en er werden nog een aantal verbeteringen aangebracht op basis van de meest recente informatie.

 Zo wordt onder meer een systeem opgezet waarbij zeer snel informatie over niet-gebruikte vaccins kan worden meegedeeld aan de regionale overheden, zodat deze onmiddellijk voor andere groepen kunnen gebruikt worden. Hierbij werd afgesproken dat, na de vaccinatie van de bewoners en het personeel in woonzorgcentra, de zorgprofessionals die een verhoogd risico lopen op COVID-19 besmetting als eersten zullen gevaccineerd worden. Het gaat in de eerste plaats over artsen en zorgpersoneel op intensieve zorgen, spoedgevallen en de zogenaamde COVID-afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie en longziekten).  Ook de stagiairs worden in deze groep opgenomen. Hierdoor krijgen deze groepen sneller dan voorzien de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.
Het personeel in de ziekenhuishubs zal gevaccineerd worden met het Pfizer/BioNtech vaccin. Het personeel in de andere acute ziekenhuizen zal gevaccineerd worden met het Pfizer/BioNtech of het Moderna vaccin.

Daarnaast stelt de IMC vast dat het aantal testen opnieuw toeneemt, wat een goede zaak is.  Door méér te testen is er sneller betere informatie over de risico's en kunnen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen. 
 
De varianten van het COVID-19 virus in andere landen, zoals het VK, blijven onrustwekkend.  In Antwerpen is - in samenwerking met de Universiteit Antwerpen - een pilootproject gestart waarmee sneller dergelijke varianten kunnen opgespoord worden. Het gaat over personen waarbij uit de analyse van de test is gebleken dat zij een hoge virale lading hebben en het S-gen ontbreekt, wat een mogelijk signaal is voor de UK-variant. In de komende dagen zal dit project ook in Brussel starten.  Indien het pilootproject goede resultaten geeft, kan het aansluitend in andere delen van het land uitgerold worden.
 
Ondertussen zetten de deelstaten volop in op de efficiënte en effectieve handhaving van de quarantaine en isolatie, in constructieve samenwerking met de lokale besturen.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen en Carole Schirvel, Adjunct-regeringscommissaris Corona.

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en Regeringscommissariaat Corona, Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: