Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  De Christelijke Mutualiteit vindt dat artsen niet meer mogen verdienen dan premier: reactie dr. Marc Moens

De Christelijke Mutualiteit vindt dat artsen niet meer mogen verdienen dan premier: reactie dr. Marc Moens

Opinie

BRUSSEL 02/02 - In De Morgen van 1 februari peroreert Luc Van Gorp dat de verloning van artsen niet meer mag bedragen dan wat de premier verdient. Zijn eigen loon mag dus meer zijn. De CM heeft niet de gewoonte dermate transparant te zijn dat ze het loon en de voordelen, zoals de appel voor de dorst en het pensioen, van haar voorzitter bekend maakt. Dan pas zou elkeen weten hoeveel zijn aandeel is in de ruim 1 miljard euro die de ziekenfondsen van de overheid krijgen als administratiekost. De vraag werd al meermaals gesteld, maar dat is een dovemansgesprek.

Dit geheel terzijde. Behalve in de universitaire ziekenhuizen ontvangen artsen geen verloning. Ze werken als zelfstandigen. De berekening werd al herhaaldelijk gemaakt: als artsen in loondienst zouden werken, dan wordt hun personeelskost zo'n 80 % duurder ten gevolge van de sociale bijdragen, groepsverzekering, verplicht aantal verlofdagen, recuperatie van de 24/7 permanenties die door een hoger aantal artsen worden gepresteerd gezien de normale 38-uren werkweek.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: