Dossiers  >   Hospital Management  >  COVID-19: Vlaams ziekenhuispersoneel zwaar ontgoocheld over nieuwe vertragingen in de vaccinaties

COVID-19: Vlaams ziekenhuispersoneel zwaar ontgoocheld over nieuwe vertragingen in de vaccinaties

BRUSSEL 05/02 - De problemen bij de vaccinatie van het zorgpersoneel in de Vlaamse ziekenhuizen stapelen zich op. Gisteren kregen ze te horen dat er volgende week geen vaccins zullen zijn om de vaccinatie van hun artsen en zorgmedewerkers voort te zetten. En dat terwijl de afgelopen dagen werd aangekondigd dat de vaccinatie van de volgende groepen binnenkort zal starten in de vaccinatiecentra en andere zorgcollectiviteiten. Dat doet op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Zorgnet-Icuro vraagt absolute prioriteit voor het ziekenhuispersoneel en meer transparantie over de aantallen van de nieuw geleverde vaccins en waar die naartoe gaan.

Een tweetal weken geleden werd de start aan van de vaccinatie van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen aangekondigd, met name de medewerkers met een hoog risico op besmetting (intensieve zorg, spoed en Covid-afdelingen). Na wat aarzeling werd beslist dat de 13 HUB-ziekenhuizen vaccineren met Pfizer, de andere 41 ziekenhuizen vaccineren met Moderna. Voor de eerste week ontvingen de Moderna-ziekenhuizen een zeer bescheiden aantal vaccins, en werd ook het quotum voor de week erna meegedeeld (vaccins die effectief kunnen worden toegediend vanaf 8 februari). Ook de Pfizer ziekenhuizen kregen een vast contingent toegekend.

Gisteren kregen de ziekenhuizen dan te horen dat er voor volgende week geen vaccins zullen beschikbaar zijn om de campagne in de ziekenhuizen voort te zetten. Het is niet de eerste keer dat in de afgelopen weken beloftes opnieuw worden ingetrokken. Daarnaast kondigde de overheid aan dat de vaccinatiecentra op 15 februari van start zullen gaan. De tegenstrijdigheden in de berichtgeving stapelen zich op. Geen vaccins voor de ziekenhuizen en wel voor de vaccinatiecentra? De afspraak was dat de medewerkers in de ziekenhuizen die rechtstreeks in contact komen met patiënten nu allemaal prioritair aan bod komen. Margot Cloet: "Onze directies krijgen het aan hun medewerkers niet meer uitgelegd. Binnen enkele weken is het al een volledig jaar dat ze in de frontlinie staan. Telkens opnieuw worden er dingen in het vooruitzicht gesteld die dan opnieuw de kop worden ingedrukt. Dat werkt zeer demotiverend voor de mensen die elke dag Covid-patiënten verzorgen".

Zorgnet-Icuro vraagt meer transparantie en duidelijkheid van de leveranciers over wat er effectief geleverd zal worden, niet over wat er "misschien" zal worden geleverd. Dit kan dan duidelijk gecommuniceerd worden door de betrokken overheden. Hoeveel vaccins zijn er door de farmabedrijven beloofd, hoeveel vaccins zijn er effectief op welk moment geleverd, aan welke categorieën worden die toegewezen en hoe verloopt de verdeling (over de regio's en de te vaccineren groepen)? Daarover moet er voor iedereen duidelijke informatie zijn. De koepel vraagt ook met aandrang dat alle beschikbare vaccins in de komende weken prioritair gaan naar het ziekenhuispersoneel. Met een mogelijke derde golf op komst,  – en een nieuwe toevloed van Covid-patiënten – en de drang naar versoepelingen zou het niet van goed huisvaderschap getuigen om géén absolute voorrang te geven aan zij die in de frontlinie van de zorg staan.

 

Zorgnet-Icuro

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: