Dossiers  >   Hospital Management  >  COVID-19: Acht op de tien ondervraagde verpleegkundigen ondersteunen vaccinatie

COVID-19: Acht op de tien ondervraagde verpleegkundigen ondersteunen vaccinatie

BRUSSEL 08/02 - Acht op de tien verpleegkundigen die deelnamen aan een enquête van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) zijn voorstander van vaccinatie tegen COVID-19, de aandoening veroorzaakt door het coronavirus. Dat deelt de AUVB maandag mee. Er zijn wel verschillen tussen Frans- en Nederlandstalige verpleegkundigen, en tussen jongeren en ouderen.

De AUVB stuurde de enquête uit via sociale media tussen 21 januari en 5 februari. In totaal namen er 2.370 verpleegkundigen aan deel.

Van die bevraagden is al ongeveer een derde gevaccineerd, waarvan drie op de tien in ziekenhuizen en zeven op de tien in woonzorgcentra. Zeven op de tien bevraagden zouden hun patiënten en familieleden aanraden om zich te laten vaccineren.

Opvallende verschillen zijn er tussen de Nederlands- en Franstalige bevraagden, waarbij respectievelijk 4 en 11 procent terughoudend staat tegenover vaccinatie. Ook neemt de vaccinatiebereidheid toe met de leeftijd: bij de min 40-jarigen is 13 procent terughoudend, bij de 40-plussers 7 procent, bijna de helft dus nog.

De belangrijkste reden om zich te laten vaccineren, is voor acht op de tien bevraagden uit de steekproef de bescherming van henzelf en hun familieleden. Zeven op de tien bevraagden die aarzelen of het vaccin weigeren, zijn bang voor bijwerkingen. De vaccinatiebereidheid neemt wel toe ten opzichte van eerdere bevragingen.

Wouter Decat, coördinator van de AUVB, zegt dat de verschillen tussen Nederlands- en Franstaligen kunnen verklaard worden door de culturele verwantschap tussen Franstalig België en Frankrijk, waar een grotere beweging van anti-vaxxers bestaat. Hij benadrukt ook dat enkel verpleegkundigen deelnamen aan de enquête en de vaccinatiebereidheid bij andere zorgberoepen lager kan liggen.

Voorts blijkt nog dat de bevraagden de nieuwe federale regering slechts een gemiddelde score van 47 procent geven voor de aanpak van de coronacrisis. En acht op de tien bevraagden zijn gekant tegen het nieuwe koninklijk besluit over de delegatie van handelingen voor de voorbereiding en toediening van vaccins aan "personen die daar wettelijk gezien niet toe bevoegd zijn".

De AUVB dringt erop aan om de vaccinatie niet uit te besteden aan derden. Ze roept tot slot ook op om kwalitatieve en wetenschappelijk gevalideerde informatie te garanderen, zodat iedereen een weloverwogen beslissing kan nemen voor vaccinatie.

 

VKB • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: