Dossiers  >   Covid-19  >  COVID-19: Wat u moet weten over de vaccins, hun bestanddelen, doeltreffendheid en bijwerkingen

COVID-19: Wat u moet weten over de vaccins, hun bestanddelen, doeltreffendheid en bijwerkingen

BRUSSEL 22/02 - Domus Medica bundelt de meest gevraagde informatie rond de coronavaccinaties samen in een dossier. In dit artikel komt u meer te weten over de vaccins die er zijn, hun bestanddelen, doeltreffendheid en bijwerkingen.

Welke vaccins zijn er?

Er zijn momenteel 3 vaccins goedgekeurd door de Europese Commissie om COVID-19-infecties te voorkomen.

 

Wat zijn de aandachtspunten bij elk vaccin?

Pfizer-vaccin

Hou rekening met volgende aandachtspunten:

 • Na verdunning is het mogelijk om zes doses uit een flacon te verkrijgen als u voor alle doses een injectiespuit met een laag dood volume (≤ 35 μL) gebruikt. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stelde richtlijnen op voor het gebruik van deze zesde dosis.
 • Gooi flacon en inhoud ervan weg als de hoeveelheid vaccin die nog in de flacon zit niet voldoende is voor een volledige zesde dosis (0,3 ml).
 • Voeg geen restproduct uit verschillende flacons samen om een extra dosis aan te maken.
 • Gooi het ongebruikte vaccin ten laatste zes uur na verdunning weg. In eerdere richtlijnen stelden we dat de vaccins twee uren na de verdunning moesten toegediend worden. Dit wordt nu bijgesteld naar zes uren.
 • Lees de productinformatie
 • Raadpleeg de informatie van het Regeringscommissariaat Corona

AstraZeneca-vaccin

Hou rekening met volgende aandachtspunten:

Moderna-vaccin

Momenteel geen specifieke aandachtspunten.


Wat zijn de bestanddelen van het vaccin?

Pfizer-vaccin

 • COMIRNATY concentraat: COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd)
 • Hulpstoffen: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, cholesterol, kaliumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride, dinatriumfosfaatdihydraat, sucrose, water voor injectie

Moderna-vaccin

 • Vaccine Moderna concentraat: COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd)
 • Hulpstoffen: Lipide SM-102, Cholesterol 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC), 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethyleenglycol-2000 (PEG2000 DMG), Trometamol, Trometamolhydrochloride, Acetisch zuur, Natriumacetaattrihydraat Sucrose, Water voor injecties

AstraZeneca-vaccin 

 • Vaccine AstraZeneca concentraat: COVID-19-vaccin (ChAdOx1-S recombinant)
 • Hulpstoffen: L-Histidine, L-Histidine hydrochloride monohydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Polysorbate 80 (E 433), Ethanol Sucrose, natriumchloride, Disodium edetate (dihydraat), Water voor injecties 
   

Wat weten we van mogelijke bijwerkingen?

Pfizer-vaccin

Bijwerkingen verdwijnen meestal binnen 1-2 dagen. Als pijn of koorts toch hinderlijk is, kan men paracetamol gebruiken. In de samenvatting van de productkenmerken zijn de bijwerkingen verder beschreven.

Moderna-vaccin

De bijwerkingen verdwijnen normaal ook binnen 1-2 dagen. De samenvatting van de productkenmerken geeft meer informatie over mogelijke bijwerkingen. 

AstraZeneca-vaccin

Bijwerkingen voor dit vaccin verdwijnen binnen 1-2 dagen. Meer specifieke informatie over bijwerkingen bij de eerste en tweede dosis, kan u in de samenvatting van de productkenmerken terugvinden. 

Kan ik nakijken hoeveel meldingen van bijwerkingen er in België al zijn geweest? 

Het FAGG publiceert wekelijks op donderdag een update met de bijwerkingen, van COVID-19 vaccins in België. De meest recente update kan u op deze pagina terugvinden. (Bijgewerkt op 22/02/2021) 

Waar kan je meer technische informatie terugvinden over de vaccins?

Pfizer-vaccin

 • In de bijsluiter van het Pfizer- vaccin, kan u meer uitleg vinden over de productkenmerken.
 • Het advies van het EMA (European Medicines Agency) geeft ook een antwoord op meer technische vragen.
 • In deze presentatie kan u de samenvatting vinden van Domus Medica over het Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine VRBPAC Briefing Document
 • Voor de meest gestelde vragen kan u ook de Fact sheet van het FDA raadplegen.

Moderna-vaccin

 • De bijsluiter van het Moderna- vaccin geeft meer informatie over productkenmerken, die ook voor patiënten relevant zijn. 
 • Het advies van het EMA kan u verder helpen met enkele technische vragen.
 • U kan ook in deze presentatie een samenvatting vinden van het FDA briefing document.
 • De Fact sheet van het FDA geeft ook kort enkele feiten over dit vaccin.

AstraZeneca-vaccin

 • De samenvatting van de productkenmerken, geeft meer informatie over de technische kenmerken van het vaccin. 
 • Het advies van het EMA biedt al informatie over enkel technische vragen.


Hoe doeltreffend zijn de goedkeurde vaccins?

Pfizer-vaccin

 • Pfizer: 1 week na 2° dosis (0-21 dagen) doeltreffendheid van 95% tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infecties

Moderna- vaccin

 • Moderna: 14 dagen na 2° dosis (0-28 dagen) doeltreffendheid van 94.5% tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infecties.

AstraZeneca- vaccin

 • AstraZeneca: 3 weken na dosis 1, meer dan 70% (gemiddeld 75%) doeltreffendheid tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infectie.  Indien de 2° dosis 12 weken na de 1° dosis wordt gegeven, dan stijgt werkzaamheid tegen milde infecties  tot 82%  (2 weken na dosis 2).

Indien u meer informatie over de vaccinatiefases 1A en 1B wenst, kunt u volgende pagina van Domus Medica raadplegen. 

 

Domus Medica

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: