Dossiers  >   COPD & Astma  >  Opstaan uit een stoel: een doeltreffende maat van revalidatie bij astmalijders?

Opstaan uit een stoel: een doeltreffende maat van revalidatie bij astmalijders?

08/03 - 5-maal opstaan uit een stoel is een betrouwbare en gevalideerde test om de functie van de benen te evalueren bij patiënten met chronische obstructieve longziekte (COPD). Bij die test wordt gemeten hoeveel tijd een patiënt nodig heeft om vijf keer uit een stoel op te staan zonder zijn armen te gebruiken. Er is echter weinig informatie over het nut van die test bij astmalijders.

Een groep vorsers heeft onderzocht in hoeverre die test (5STS, 5-Repetition Sit-to-Stand Test) iets zegt over pulmonale revalidatie bij astmalijders. Ze hebben hun resultaten onlangs gepubliceerd in Respiratory Care.

Voor hun studie hebben de vorsers retrospectief de gegevens doorgenomen van astmalijders en COPD-patiënten die hadden deelgenomen aan een programma voor pulmonale revalidatie in het ziekenhuis. Voor en na de pulmonale revalidatie hebben de patiënten een 5STS-test en een 6 minutenstaptest uitgevoerd. Dyspneu werd gemeten met de schaal van de MRC (Medical Research Council) en de Barthel-index voor dypneu en de symptomen werden geëvalueerd met de CAT-test (COPD Assessment TestTM).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: