Dossiers  >   Covid-19  >  Geruststellend nieuws van gynaecologen: "Covid-19-vaccinatie aangewezen voor elke zwangere vrouw en geen impact op de vruchtbaarheid"

Geruststellend nieuws van gynaecologen: "Covid-19-vaccinatie aangewezen voor elke zwangere vrouw en geen impact op de vruchtbaarheid"

BRUSSEL 27/02 - Tijdens de wekelijkse Q&A van de Taskforce Vaccinatie zaterdag kwamen de thema's vaccinatie bij zwangerschap, kinderwens en borstvoeding aan bod. Dr. Isabelle Dehaene, gynaecoloog aan het UZ Gent, specialist in hoogrisicozwangerschappen en lid van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) bevestigde dat zwangerschap een reden is voor vaccinatie, voor alle dames. Vaccinatie is veilig bij borstvoeding en heeft geen impact op de vruchtbaarheid.

Zwangerschap en vaccinatie: de huidige adviezen zullen wijzigen
 
Dr Dehaene: "Tot nu toe wordt Covid-19-vaccinatie bij zwangere vrouwen door de Hoge Gezondheidsraad enkel aanbevolen als de baten-risicoverhouding gunstig is voor vaccinatie. Dus als de voordelen van het vaccineren van een zwangere vrouw groter zijn dan de mogelijke risico's van het vaccin. Hierbij denkt men aan zorgverleners met een hoog blootstellingsrisico en vrouwen met co-morbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor een ernstige Covid-19 behoren. Momenteel werkt men aan een nieuw advies, waarbij Covid-19-vaccinatie voor alle zwangere vrouwen aangewezen zal zijn."
 
Wat als uw zwangere patiënt besmet raakt met het virus?
 
Een nieuwe belangrijke studie is onlangs gepubliceerd over zwangere vrouwen die een bevestigde of vermoedelijke Covid-19-besmetting achter de rug hebben. 4005 zwangere vrouwen uit het VK en de VS hebben eraan deelgenomen. Hieruit blijkt dat het coronavirus ernstige gezondheidsrisico's inhoudt voor  moeder en baby.
 
Meer specifiek: uit de resultaten blijkt 60% meer vroeggeboortes, vooral aan het einde van de zwangerschap (32-37 weken). Op het vlak van geboortegewicht, doodgeboorte en overlijden van de pasgeborene heeft men geen significante verschillen opgemerkt. Een alarmerende vaststelling is wel een hogere maternele sterfte.
 
Als conclusie stellen de auteurs van het onderzoek dat vaccinatie tegen Covid-19 aanbevolen zou moeten worden aan alle zwangere vrouwen en aan zij die een kinderwens hebben. Wat men wil vermijden is een hoger risico op intensieve zorgen. Een zwangere vrouw die zich laat vaccineren vermindert dus haar kansen op een ernstig verloop van Covid-19. Ze loopt ook minder kans op een vroeggeboorte, of op maternele of perinatale mortaliteit.
 
Covid-19-vaccinatie: enkele mythes uit de wereld helpen
 
Dr. Dehaene: "Er is geen reden om te denken dat het vaccin niet zou werken (al werkt het mogelijk iets minder). Verder is er nu voldoende kennis over de vaccins waaruit men kan afleiden dat het veilig is tijdens de zwangerschap. Elke dag komen nu meer data binnen hierover, en voorlopig zijn er geen alarmerende bevindingen. Of het nu een vaccin is tegen griep, kinkhoest of corona, een zwangere vrouw zal antilichamen maken en lange termijn immuniteit opbouwen. Een vrouw die borstvoeding geeft zal deze antilichamen ook doorgeven aan haar baby."
 
"Uit de gegevens die nu voorhanden zijn blijkt dat er geen gekende risico's zijn voor vaccinatie tijdens de zwangerschap. Een zwangere vrouw kan wel reageren op het vaccin, zich wat onwel voelen en koorts maken, maar dat zal van korte duur zijn. Met wat rust en paracetamol zullen deze bijwerkingen verdwijnen. Er is altijd een kans op bijkomende contracties maar het risico dat deze tot een vroeggeboorte zullen leiden is klein."
 
Heikel punt: zwangerschapswens en vruchtbaarheid
 
Op sociale media circuleren allerhande doemberichten over de impact van vaccinatie op de vruchtbaarheid. Dat is ook een belangrijk argument bij 60% van het zorgpersoneel in Brusselse woonzorgcentra dat elke vaccinatie weigert.
 
Dr. Dehaene: "Een vaccin geeft géén risico op verminderde vruchtbaarheid. Als uw patiënt een kinderwens heeft, is het niet nodig dat zij de vaccinatie uitstelt, als ze een uitnodiging voor vaccinatie ontvangt, kan ze daar met een gerust hart op ingaan."
 
Als conclusie stelt de gynaecoloog dat zwangerschap wel degelijk een risicofactor is voor een ernstig verloop van Covid-19, en dat zijn nieuwe gegevens. Vaccinatie zal binnenkort in een nieuw advies aangewezen zijn voor elke zwangere vrouw. In geval van borstvoeding zijn er geen gezondheidsrisico's. Last but not least: vaccinatie heeft geen impact op de vruchtbaarheid. 
 
Tijdens de Q&A kwamen ook andere thema's aan bod over de leveringen van vaccins en de vaccinatiestrategie, die komen in een ander artikel aan bod.
 

Sabine Verschelde • MediQuality

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: