Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  RIZIV voert dynamisch meerjarig budgettair kader in: “Een cruciale beslissing” (Jo De Cock)

RIZIV voert dynamisch meerjarig budgettair kader in: “Een cruciale beslissing” (Jo De Cock)

BRUSSEL 02/03 - Het RIZIV ontwikkelde een methode voor de integratie van de gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering. Meer bepaald zal de begrotingsprocedure vanaf 2022 voorzien in de toekenning van middelen aan de gezondheidszorgdoelstellingen voor 2022.

Van project naar efficientiewinsten in 2022

Tegen 2022 beoogt het RIZIV efficiëntiewinsten te zien van deze nieuwe werkwijze. In overleg met de verschillende overeenkomstencommissies en de andere bevoegde organen zal het RIZIV een plan voor doelmatige zorg uitwerken (vermindering van de variaties in de medische praktijk, rationeel voorschrijven…).

Een stuurgroep brengt verslag uit aan het Verzekeringscomité dat een rapport voor de minister voorbereidt. Deze stuurgroep wordt bijgestaan door een wetenschappelijk comité onder leiding van Prof. Em. Erik Schokkaert (KULeuven).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: