Dossiers  >   Hospital Management  >  COVID-19: ACV vraagt om nog niet over te gaan tot verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel

COVID-19: ACV vraagt om nog niet over te gaan tot verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel

BRUSSEL 02/03 - De christelijke vakbond ACV vraagt dinsdag om nog niet over te gaan tot verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel, nadat zorgkoepel Zorgnet-Icuro daar een dag eerder wel voor gepleit had om zoveel mogelijk bijkomende uitbraken van het coronavirus in woonzorgcentra te vermijden. Aanleiding was een uitbraak in een woonzorgcentrum in Anzegem, waar drie van de zes besmette personeelsleden zich niet hadden laten vaccineren.

ACV wil dat een grondig overleg opgestart wordt tussen de overheid en de sociale partners. "Het doel moet een evenwichtig vaccinatiebeleid zijn voor het personeel van de zorg- en welzijnssectoren", klinkt het. Naast medische vragen zijn er volgens de vakbond ook uitdagingen op het vlak van het arbeidsrecht: "welke zorg- en welzijnssectoren zouden gevat kunnen worden door een verplichting, wat met werknemers die hun vaccinatie om medische redenen moeten uitstellen, hoe kunnen de rechten van de werknemers voldoende gegarandeerd worden, wie financiert de vaccinatiecampagne in de toekomst?"

Er is op dit moment volgens ACV geen juridische basis om zorgpersoneel uit zijn functie te zetten omdat het nog niet gevaccineerd is. "Straffe uitspraken hierover kunnen ertoe leiden dat sommige werkgevers eenzijdig en arbitrair werknemers zouden sanctioneren. Zorgpersoneel op non-actief zetten zou het goot tekort aan personeel in de eerste plaats nog erger maken dan het al is. Bovendien blijven de regels rond het dragen van beschermingsmateriaal nog van toepassing. Dreigen met sancties kan tot slot een contraproductief effect hebben op de vaccinatiecampagne naar de ganse samenleving. En dit wenst niemand."

ACV Puls en ACV Openbare Diensten roepen weliswaar alle werknemers op om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. "Een vaccin is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. De positieve effecten van de vaccinatie zijn ondertussen zichtbaar in de dalende cijfers in de woonzorgcentra, de enige sector waar tot op heden op grote schaal is gevaccineerd."

Maar de sensibilisering van het zorgpersoneel heeft volgens de christelijke vakbond op dit moment de voorkeur op een vaccinatieverplichting. "Het doel van de vaccinatiecampagne is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Er moet sterker ingezet worden op sensibilisering en het beantwoorden van vragen en bezorgdheden van wie zich (nog) niet wil laten vaccineren. Alleen wanneer dat echt niet zou volstaan, kan een verplichting eventueel overwogen worden", zo luidt het.

De vakbond benadrukt voorts dat er op dit moment nog een groot tekort is aan beschikbare vaccins. "Niet alle werknemers in de zorg- en welzijnssectoren die gevaccineerd willen worden, hebben daartoe al de kans gekregen. Het is ook te vroeg om een betrouwbaar beeld te vormen van de vaccinatiegraad in de zorg en welzijnssectoren. Volgens de vaccinatieteller van de Vlaamse overheid kon of wou 12,58 procent van het personeel van de woonzorgcentra niet gevaccineerd worden. Daarvan geeft de helft een weigering aan als reden, dat komt neer op een kleine 6,18 procent van het totale personeelsbestand. In de andere zorg- en welzijnssectoren (ziekenhuizen, eerstelijnszorg, gehandicaptenzorg, gezinszorg ...) loopt de vaccinatiecampagne verder in de komende weken."

 

NAJ • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: