Dossiers  >   Hospital Management  >  COVID-19: Spoeddiensten ZNA en GZA volgen coronapatiënten thuis op via app

COVID-19: Spoeddiensten ZNA en GZA volgen coronapatiënten thuis op via app

ANTWERPEN 11/03 - De vijf spoeddiensten van Antwerpse ziekenhuisgroepen ZNA en GZA gaan COVID-patiënten opvolgen in hun thuisomgeving. Met de app [email protected] kunnen patiënten enkele keren per dag vitale waarden of parameters doorgeven, waardoor ze sneller ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis of zelfs een opname vermijden.

Met de app willen de ziekenhuizen de grote druk op de capaciteit verlichten. Corona vergt extra veel van de verpleegteams, omdat een COVID-patiënt tot twee keer zoveel medewerkers vereist. Op de piekmomenten waren in ZNA en GZA samen 363 (april) en 347 (november) COVID-patiënten opgenomen en kwam het maximum aan COVID-bedden in zicht.

[email protected] schept ademruimte, omdat patiënten in hun thuisomgeving kunnen herstellen of langer thuis blijven. Patiënten die zich op spoed aanbieden met lichte tot matige symptomen, kunnen in aanmerking komen. Met een vragenlijst oordeelt een arts of een patiënt thuis kan herstellen. Hij krijgt een box met medische meettoestellen mee naar huis: een saturatiemeter die het zuurstofgehalte in het bloed meet, en een thermometer.

Met deze middelen meet de patiënt drie keer per dag vier waarden: de temperatuur, hoeveelheid zuurstof in het bloed, hartslag en het aantal ademhalingen per minuut. Deze resultaten voert hij in in een app. Die stuurt de cijfers door naar het telemonitoringteam in het ziekenhuis en naar de eigen huisarts. De toepassing geeft de patiënt feedback over de ingegeven waarden en waarschuwt bij afwijkingen.

Bij twijfel of alarmering kan de patiënt het telemonitoringteam, de huisarts of huisartsenwachtpost contacteren. Ook de spoedarts in het ziekenhuis beoordeelt dagelijks de waarden en kan contact opnemen met de patiënt bij verslechtering. De huisartsen hebben eveneens toegang tot de gegevens, thuisverpleegkundigen kunnen ingeschakeld worden om de patiënt te helpen bij het doorgeven van parameters.

De app van Byteflies is een van de oplossingen die vorig jaar financiële steun kreeg van de stad Antwerpen. "De geleverde opvolgkits blijven permanent ter beschikking van de ziekenhuizen, ook voor andere ziektedomeinen dan COVID-19. Zo helpen we ook innovatieve bedrijven om verder te groeien en waar mogelijk te internationaliseren", zegt schepen van Economie, Innovatie en Digitalisering Claude Marinower.

 

COR 399 • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: