Dossiers  >   HIV  >  Nieuwe optie voor een multiresistente hiv-infectie

Nieuwe optie voor een multiresistente hiv-infectie

04/04 - Zesmaandelijkse injectie van lenacapavir, een nieuw experimenteel geneesmiddel dat de capside remt, boven op een geoptimaliseerde antiretrovirale behandeling verlaagt de viruslast bij patiënten met een multiresistente hiv-infectie met bijna twee logs.

De CAPELLA-studie is een internationale, multicentrische fase 2/3-studie bij 72 hiv-geïnfecteerde patiënten bij wie het virus niet was onderdrukt ondanks een antiretrovirale behandeling. De gemiddelde viruslast bij inclusie in de studie was hoger dan 4 log10. De patiënten waren overwegend van het mannelijke geslacht, de mediane leeftijd was 52 jaar en de mediane duur van de hiv-infectie was 24 jaar. De patiënten werden ingedeeld in een gerandomiseerde, placebogecontroleerde groep en een open niet-gerandomiseerde groep. De patiënten van de niet-gerandomiseerde groep (n = 36) kregen lenacapavir per os (600 mg op dag 1 en dag 2 en 300 mg op dag 8). Op dag 15 kregen ze een injectie van lenacapavir, die om de 6 maanden werd herhaald gedurende 52 weken. Tevens kregen de patiënten vanaf dag 1 een optimale antiretrovirale behandeling.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: