Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Artificiële intelligentie voorspelt voorkamerfibrillatie en bijhorende beroerte beter dan klassieke risicoscores

Artificiële intelligentie voorspelt voorkamerfibrillatie en bijhorende beroerte beter dan klassieke risicoscores

09/04 - Kan artificiële intelligentie (AI) het risico van voorkamerfibrillatie en dat van een beroerte voorspellen tot een jaar ver? Uit de pas gepubliceerde resultaten van een Amerikaans onderzoek zou moeten blijken dat dit goed lukt, op basis van een ecg-onderzoek met 12 afleidingen. Risico-inschatting met artificiële intelligentie is zelfs beter dan de CHARGE-AF of AUROC-score, en zelfs beter dan systematische monitoring en screening.

Atriumfibrillatie is niet zonder gevaar en het is belangrijk om te weten welke patiënten, al dan niet met een voorgeschiedenis van voorkamerfibrillatie, het risico lopen op boezemfibrilleren en op de combinatie hiervan met een eventuele beroerte. Geisinger, een Amerikaanse aanbieder van zorg in (voornamelijk) Pennsylvania, wilde weten of artificiële intelligentie niet beter was om voorkamerfibrillatie en/of bijhorende beroerte te voorspellen dan de gebruikelijke risicoscores zoals CHARGE-AF of AUROC en dit allemaal op basis van het meest courante hartonderzoek, een elektrocardiogram. Jaarlijks nemen artsen zo'n 300 miljoen ecg's af in de Verenigde Staten.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: