Dossiers  >   Covid-19  >  Transmissie van SARS-CoV-2: Vaccinatie van volwassenen beschermt kinderen…

Transmissie van SARS-CoV-2: Vaccinatie van volwassenen beschermt kinderen…

09/04 - In theorie lijkt dit alvast mogelijk, maar enkele cijfers over deze redenering zijn meer dan welkom in tijden waar de scholen op slot zijn. Deze Israëlische studie, gepubliceerd op de medRxiv-website (non-peer reviewed), komt met de voordelen van een ongelijke vaccinatiegraad van meer dan 50% van de bevolking. Uit de gegevens blijkt dat de vaccinatie van zo’n groot deel van de volwassen bevolking niet alleen de gevaccineerde personen beschermt, maar ook de personen jonger dan 16 jaar die nog geen prik hebben gekregen, zelfs al geven de auteurs toe dat er nog wat biases in hun studie zitten…

Met een dergelijke grootschalige vaccinatie is het mogelijk om de indicatoren van SARS-CoV-2 te doen keren, enerzijds door de gevaccineerde personen te beschermen, maar anderzijds ook – en zo ziet het ernaar uit -, de transmissie naar niet-gevaccineerde personen te verminderen. Dit effect is enigszins te voorspellen, maar moeilijk om naar objectieve cijfers te vertalen. Niet alleen omwille van de snelle geografische en chronologische verspreiding, maar ook omdat de reële feiten niet zo eenvoudig zijn. We weten inderdaad dat vaccinatie a contrario de transmissie kan verhogen door een vals gevoel van veiligheid en het minder opvolgen van de maatregelen, zoals quarantaine, het dragen van een mondneusmasker of social distancing.

Meer dan 50% gevaccineerden

Een oplossing voor dit probleem komt uit Israël. Het is het enige land ter wereld dat tot op de dag van vandaag meer dan de helft van zijn volwassen bevolking een vaccin had toegediend in een recordtijd van negen weken. Alle demografische gegevens van de gevaccineerden werden geregistreerd. Met die data was het mogelijk om een studie op te zetten om de correlatie in kaart te brengen tussen de vaccinatiegraad van de volwassen bevolking (16-50 jaar) en de infectiegraad in een pediatrische, niet-gevaccineerde bevolking (0-16 jaar). Op datum van 30 januari 2021 hadden 649.609 personen van de 1,95 miljoen verzekerden bij "Macabi Health Care Service" (MHCS) reeds een eerste vaccinatieprik gekregen. Om de potentiële bias van intrinsieke verschillen tussen gemeenschappen tot een minimum te beperken en om meer het beschermende effect van de vaccinatie te kunnen opmerken, hield de studie rekening met prevaccinatie-gegevens en met clusters met een lage graad van besmettingen, om hier vervolgens de potentiële bias van natuurlijke immunisatie te minimaliseren. De analyse hield eveneens rekening met de vaccinatiegraad van volwassenen (16-50 jaar) op drie afzonderlijke periodes van drie weken en de positiviteitsratio van PCR-tests bij personen jonger dan 16 jaar na 35 dagen. Dat is een redelijke wachttijd om de vaccinale effectiviteit te evalueren.

Meer vaccinatie = minder infecties

In het algemeen tonen de resultaten een sterk negatieve correlatie tussen de vaccinatiegraad bij de volwassenen en de infectiegraad bij de niet-gevaccineerde min-16-jarigen. Deze correlatie is significant wanneer de leeftijdsgrens voor het meten van de vaccinatiegraad naar 40 jaar wordt gebracht, of verhoogd tot 60 jaar. Die correlatie is echter niet significant wanneer de leeftijdsgrens hoger is dan 70 jaar, wat kan wijzen op verminderde contacten tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen.  De auteurs zijn zich echter bewust van de biases van mogelijke verklaringen: 1/ de infectiegraad bij niet-gevaccineerde personen kan vertekend zijn door een verworven natuurlijke immuniteit, daarom richtte de studie zich op gemeenschappen met zwakke infectiegraden; 2/ er kunnen correlaties zijn tussen individuele gedragingen en aanbevelingen door overheden en de vaccinatiegraad, die op hun beurt een vals beeld kunnen geven van de infectiegraad in de niet-gevaccineerde groep; 3/ de verhouding tussen het aantal positieve tests en de infectiegraad kan wisselen al naargelang de gemeenschappen en ze kunnen ook na verloop van tijd variëren. Tot slot gaat het hier in deze studie enkel om personen die bij MHCS zijn aangesloten, en het gaat hier dus alleen maar over een deel van de bevolking in elke gemeenschap.

Zie tabel in de publicatie

Vaccineren, vaccineren, vaccineren om de scholen niet te moeten sluiten

Zelfs al is de studie niet perfect, voor de auteurs zijn dit de eerste berekende cijfers die bevestigen dat de vaccinatie van een bepaalde categorie van personen op effectieve manier een andere groep van niet-gevaccineerde personen beschermt en dit op basis van deze negatieve correlatie tussen de vaccinatie- en infectiegraad. Deze data zijn geruststellend, maar bevestiging is nog nodig en men moet zien hoe ze kunnen worden geïntegreerd in een visie van collectieve immuniteit en uitroeiing van de ziekte.

 

Referentie

1.Milman O, et al. MedRxiv 2021 March 31.doi:https://doi.org/10.1101/2021.03.26.21254394

 
SARS-CoV-2 infection risk among unvaccinated is negatively associated with community-level vaccination rates

Dr Claude Biéva - Belangenconflicten: geen •

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: