Dossiers  >   Hospital Management  >  Eisen van de kandidaat-specialisten: de universitaire ziekenhuizen rekenen op Minister Vandenbroucke

Eisen van de kandidaat-specialisten: de universitaire ziekenhuizen rekenen op Minister Vandenbroucke

BRUSSEL 27/04 - Om correcte werkomstandigheden af te dwingen, willen de Franstalige artsen-specialisten in opleiding het werk neerleggen. “We voelen ons beledigd”, laten zij weten. De Raad van Universitaire Ziekenhuizen besloot te reageren. "De universitaire ziekenhuizen (UZ’s) zijn op de hoogte van de eisen van de ASO's, maar zonder bijkomende financiering kunnen ze hieraan niet tegemoetkomen."

De universitaire ziekenhuizen (UZ's) willen blijven overleggen verder met de vertegenwoordigers van ASO's. Maar tegelijk wijzen ze erop dat zij zelf onderworpen zijn aan de wetgeving over de arbeidstijd voor ASO's en zij rekenen op de Minister van Volksgezondheid om dit probleem aan te kaarten.  Verbeteringen zijn mogelijk, maar niet zonder federale structurele steun.

Betreffende de vraag tot financiële opwaardering : de financiële situatie van de UZ's maakt  het onmogelijk om deze vraag te honoreren zonder bijkomende financiering van de federale  overheid. De universitaire ziekenhuizen werden de voorbije jaren zeer sterk getroffen door  opeenvolgende besparingen (100 miljoen over de afgelopen 6 jaar). In de UZ's gebeurt elke  opwaardering van het statuut van de specialisten in opleiding ten laste van het  ziekenhuisbudget, aangezien de artsen er gesalarieerd zijn en ze het tariefakkoord  ondertekenen en dus prestaties uitvoeren tegen conventietarieven. Door de naleving van de  conventietarieven is het voor de UZ's onmogelijk extra marge te creëren voor deze  herwaardering, in tegenstelling tot de algemene ziekenhuizen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: