Dossiers  >   Hospital Management  >  Artsen-specialisten in opleiding komen in opstand: "Ik steun jullie" (getuigenis)

Artsen-specialisten in opleiding komen in opstand: "Ik steun jullie" (getuigenis)

Opinie

BRUSSEL 30/04 - Frank Vandenbroucke gisteren in een plenaire sessie in de Kamer: “We moeten het sociale statuut en de werkomstandigheden van artsen-specialisten in opleiding verbeteren. Het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen heeft 10 miljoen euro voorzien om dat akkoord te faciliteren. Ik heb beslist er nog extra middelen aan toe te voegen om dat gedaan te krijgen.” In afwachting daarvan een getuigenis van dr. Gilles Faron, gynaecoloog: “Ik ben solidair met mijn jonge collegae. Wij hebben hen nodig net zoals zij ons nodig hebben. Ik vind het allemaal zo onrechtvaardig en daarom vind ik dat het mijn plicht is te reageren.”

Dat onderwerp belangt ons allemaal aan. Aanvankelijk was het de bedoeling het statuut en de verloning van artsen-specialisten in opleiding te standaardiseren zowel in het noorden als in het zuiden van het land, zowel in universitaire als in perifere ziekenhuizen, opdat hun werk rechtvaardig en billijk zou zijn. Een lovenswaardige en eigenlijk logische inspanning.

Maar de nieuwe versie van hun arbeidscontract - of misschien zeg ik beter ‘uitbuitingscontract' - denigreert hun werk en wordt door sommigen ervaren als een bijkomende vernedering. Ik heb het voorstel ad hoc gelezen en ik begrijp die jonge artsen. Ik steun hun recht om te revolteren.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: