Dossiers  >   Women's health  >  Hormoontherapie en trombo-embolisch risico: nieuwe richtlijnen

Hormoontherapie en trombo-embolisch risico: nieuwe richtlijnen

03/05 - Het Collège national des gynécologues français (CNGOF) en de Groupe d’étude sur la ménopause et le vieillissement (GEMVi) hebben onlangs nieuwe richtlijnen gepubliceerd om het gebruik van hormoontherapie bij menopauze te kaderen in functie van veneuze trombo-embolische aandoeningen. Artsen moeten het risico van deze trombo-embolische events evalueren voor de opstart van een hormoontherapie en daarna bij elke hernieuwing ervan.

Hormoontherapie die cutaan estradiol combineert met gemicroniseerd progesteron of pregnaanderivaten is neutraal op het vlak van risico van veneuze trombo-embolische ziektes. Maar de combinatie van cutaan estradiol en norpregnaanderivaten zouden dit risico bij de algemene bevolking verhogen. Daarom is het aangeraden om de voorkeur te geven aan estradiol via de huid.

Als er een contra-indicatie is om vrouwen die een trombo-embolisch risico lopen een oestrogeentherapie voor te schrijven, kunnen artsen overwegen om bij vrouwen met een zwak of matig dergelijk risico cutaan estradiol voor te schrijven, al dan niet in combinatie met gemicroniseerd progesteron of dydrogesteron.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: