Dossiers  >   Inflammatoire Darmziekten (IBD)  >  Een mediterrane voeding heeft gunstige invloed op chronische inflammatoire darmaandoeningen

Een mediterrane voeding heeft gunstige invloed op chronische inflammatoire darmaandoeningen

03/05 - Hoewel er almaar nieuwe geneesmiddelen bijkomen voor de behandeling van chronische inflammatoire darmaandoeningen, wordt nog niet bij de helft van de patiënten een klinische remissie verkregen, en bij de patiënten die aanvankelijk wel goed op de behandeling hebben gereageerd, vermindert de respons vaak over verloop van tijd. Dat heeft negatieve invloed op de ziekteprogressie en de levenskwaliteit van de patiënten. Het belang van de voeding wordt vaak onderschat bij chronische inflammatoire darmaandoeningen. De voeding heeft immers niet alleen een effect op de symptomatologie.

Niet-alcoholisch leverlijden (NAFLD) en een ongezonde voeding met overgewicht of obesitas correleren met chronische inflammatoire darmaandoeningen. De leverfunctiestoornissen bij NAFLD en het viscerale vetweefsel, een belangrijke bron van pro-inflammatoire cytokines, kunnen beide darmontsteking in de hand werken of doen verergeren.

De voeding is voorts een van de belangrijkste determinanten van de intestinale microbiota. Een onevenwichtige voeding kan bijdragen tot een toestand van dysbiose met multipele effecten op de homeostase van de gastheer. Ook is aangetoond dat een dysbiose darmontsteking veroorzaakt of in stand houdt, wat de ontwikkeling van vetweefsel direct en indirect in de hand werkt. Het is bewezen dat een mediterrane voeding zowel overgewicht als een metabool syndroom of NAFLD kan verbeteren. Een groep vorsers heeft daarom het effect van een mediterrane voeding op de klinische activiteit van chronische inflammatoire darmaandoeningen en de daarmee samenhangende levenskwaliteit onderzocht.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: