Dossiers  >   Inflammatoire Darmziekten (IBD)  >  Colorectale kanker bij patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoeningen

Colorectale kanker bij patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoeningen

03/05 - We weten al lang dat patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening een hoger risico op colorectale kanker lopen. Een Nederlandse groep heeft de literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd om na te gaan welke factoren bij die patiënten correleren met een gevorderde colorectale kanker (hooggradige dysplasie).

Ze hebben de literatuur doorgenomen volgens de MOOSE-methode (Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology). Het risico op bias werd geraamd met de tool Quality in Prognostic Studies. Het bewijsmateriaal betreffende prognostische factoren werd geklasseerd als zwak, matig of sterk op grond van een raming van de grootte van het effect van een gegeven variabele op een andere, de heterogeniteit van de studies en het risico op bias. Voor hun meta-analyse hebben de auteurs 164 studies gehandhaafd, waarbij ze 31 mogelijke prognostische factoren tegen het licht hebben gehouden. Bij univariate analyse werd een uitgebreide neoplasie als sterk bewijsmateriaal geklasseerd. Het bewijsmateriaal betreffende laaggradige dysplasie, een stenose, primaire scleroserende cholangitis, postinflammatoire poliepen, een familiaire voorgeschiedenis van colorectale kanker en colitis ulcerosa in plaats van ziekte van Crohn werd als matig beschouwd en het bewijsmateriaal betreffende dysplasie ongeacht de graad, resectie van een colonsegment, aneuploïdie, het mannelijke geslacht en de leeftijd werd als zwak beschouwd. Ontstekingsverschijnselen bij pathologisch-anatomisch onderzoek bleken bij multivariate analyse een risicofactor te zijn, maar de bewijskracht was zwak.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: