Dossiers  >   Hospital Management  >  Het VBS steunt de redelijke eisen van de ASO’s: "Een degelijk, rechtvaardig en billijk contract is nodig"

Het VBS steunt de redelijke eisen van de ASO’s: "Een degelijk, rechtvaardig en billijk contract is nodig"

BRUSSEL 03/05 - Al bijna 10 jaar worden er op het niveau van de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) besprekingen gevoerd om voor de kandidaat-specialisten eenvormige contracten en een opwaardering van de vergoedingen tot stand te brengen. De afgelopen maanden zijn de werkzaamheden van de NPCAZ in een stroomversnelling geraakt, maar deze hebben nog niet tot een definitief resultaat geleid. Het VBS betreurt deze situatie.

Het VBS staat achter de naleving van de wet op de arbeidsduur van 12.12.2010. Deze wet bepaalt dat er per week niet langer dan gemiddeld 48 uur mag worden gewerkt over een referentieperiode van 13 weken. In deze 48-urige werkweek is 4 uur voorbehouden voor wetenschappelijk werk. In het kader van de opting-out-regeling mag de arbeidstijd, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, het absolute maximum van 60 uur per werkweek niet overschrijden. De ASO heeft recht op 20 vakantiedagen per jaar.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: