Dossiers  >   Tabaksverslaving  >  Maand van de preventie: 2021, hét jaar van de rookstop

Maand van de preventie: 2021, hét jaar van de rookstop

LEUVEN 03/05 - “Spreek erover met je huisapotheker, en ontdek samen de beste manier voor jou om te stoppen met roken”. Met deze slogan mobiliseert het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) het volledige apothekerskorps om in de maand mei van 2021 om van rokers, ex-rokers te maken.

Onze drijfveer

Als een van de meest laagdrempelige zorgverleners zijn apothekers ideaal gepositioneerd om preventie taken op te nemen. De kern van ons beroep bestaat eruit (net zoals bij elke andere zorgverlener) om de bevolking zo lang mogelijk gezond en fit te houden. Rookstop is daar een van de vele voorbeelden van. Dagelijks zien de Vlaamse apothekers heel wat rokers over de vloer komen die willen stoppen met roken, een deskundige begeleiding alsook doorverwijzing van deze mensen is onontbeerlijk.

Onze doelstelling

Met het concept ‘Maand van de Preventie' willen we (VAN) de Vlaamse apotheker meer en gericht aan preventie laten doen. Voor het jaar 2021 kozen we ervoor om de focus te leggen op rookstopbegeleiding in de apotheek.

Anderzijds willen we graag aantonen dat apothekers een waardevolle rol spelen in preventie. We richten ons daarbij op burgers, gezondheidszorgprofessionals én de overheid. Zo hopen we de constructieve dialoog en samenwerking verder uit te bouwen.

Onze aanpak

Om de Vlaamse apotheker aan te sporen zich gedurende een maand in te zetten op rookstopbegeleiding ondernamen we verschillende acties.

We zetten een heuse communicatiecampagne op poten. Zo maakten we het project met zijn doelstelling kenbaar aan de apothekers en motiveerden hen tot deelname. We voorzien campagne materiaal dat de apotheker kan gebruiken in zijn of haar apotheek om kenbaar te maken dat hij inzet op rookstopbegeleiding. Dit materiaal is uniform voor Vlaanderen waardoor de hele beroepsgroep een uniforme boodschap uitdraagt. Daarnaast voorzien we een opleiding voor apothekers zodat zij met de meest recente aanbevelingen en adviezen hun patiënten kunnen informeren.

Met objectieve cijfers willen we de acties van de apothekers in de maand mei in kaart brengen. Daarvoor vragen we aan apothekers om de gesprekken die zij voeren in het kader van rookstopbegeleiding te registreren in hun softwaresysteem. Hiervoor werden verschillende codes aangemaakt waardoor ook de outcome van het gesprek kan worden meegenomen. De UGent en de VUB hebben hun expertise aangeboden voor zowel het definiëren van de codes als het verwerken van de statistische gegevens na afloop van de maand mei.

De toekomst

Het is de eerste keer dat er data verzameld worden op deze schaal. Net als jullie zijn we dus erg benieuwd naar de resultaten die hieruit voortkomen. VAN engageert zich om op regelmatige basis een ‘Maand van de Preventie' te organiseren, telkens met een ander topic waar de apotheker een rol in kan spelen.

 

• VAN

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: