Dossiers  >   Hospital Management  >  Drie artsensyndicaten roepen op tot solidariteit met ASO’s

Drie artsensyndicaten roepen op tot solidariteit met ASO’s

BRUSSEL 04/05 - De ASO’s eisen een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden en kunnen hiervoor rekenen op de volledige steun van de drie artsensyndicaten (BVAS, ASGB/kartel en AADM), laten zij weten in een gezamenlijk persbericht.

"We roepen alle artsen op om solidair te zijn met hun jonge collega's. Het is immers in het belang van de patiënten dat jonge artsen hun vak in optimale omstandigheden kunnen leren.

We vragen de stagemeesters om voor vervanging te zorgen wanneer de ASO's de komende weken acties voeren om hun legitieme wensen kracht bij te zetten.

We vragen aan de stagemeesters en de ziekenhuisbeheerders om ASO's die van hun wettelijk stakingsrecht gebruik willen maken niet te sanctioneren, noch te intimideren.

We wensen er ook aan te herinneren dat het voor ons essentieel is dat de wettelijke regels rond arbeidstijden en –voorwaarden strikt nageleefd worden.

Het wordt hoog tijd dat onze jonge artsen in opleiding toegang krijgen tot een kwaliteitsvolle opleiding in een klimaat met respect voor hun welzijn en lichamelijke en geestelijke gezondheid."

 

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS

Dr. Bart Dehaes, ondervoorzitter BVAS

Dr. Gilbert Bejjani, secretaris-generaal BVAS

Dr. Reinier Hueting, voorzitter ASGB/kartel

Dr. Thomas Gevaert, co-voorzitter ASGB/kartel 

Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid ASGB/kartel

Dr. Roel van Giel, voorzitter AADM

 

BVAS, ASGB/kartel en AADM

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: