Dossiers  >   Hospital Management  >  Jean-Michel Mot (Franstalige ASO): "Ik werd verzocht de onderhandelingstafel te verlaten omdat ik niet wilde toegeven"

Jean-Michel Mot (Franstalige ASO): "Ik werd verzocht de onderhandelingstafel te verlaten omdat ik niet wilde toegeven"

Opinie

BRUSSEL 20/05 - De vertegenwoordiger van de Franstalige specialisten in opleiding, Jean-Michel Mot, heeft de onderhandelingstafel van het paritair comité artsen-ziekenhuizen verlaten. Hij bevestigde dat de stakingsaankondiging die voor vandaag 20 mei is ingediend, derhalve in werking treedt. Voor de studentenvakbondsman moeten de politici "duidelijk aangeven wat zij willen op het gebied van de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de kwaliteit van de zorg, en een begroting opstellen die daarop is afgestemd".

Jean-Michel Mot heeft bevestigd dat de stakingsaanzegging die voor vandaag 20 mei is ingediend, dus in werking treedt. "Het lijkt erop dat wij studenten in opleiding zijn, dat wij geen recht hebben op een echt salaris en dat wij geen echte toegevoegde waarde voor het ziekenhuis hebben. Wel, ze zullen het zonder ons moeten doen, we zullen zien of ze het schip drijvende kunnen houden."
 
"Onze beweging wordt gesteund door vele mentoren, die ons aanmoedigen om niet toe te geven, maar die weten dat de werklast grotendeels op hen zal neerkomen, en niet op de mensen van de ziekenhuisfederaties. Zij hebben blijk gegeven van een ware minachting voor de mening van de assistenten, die als marginaal wordt beschouwd. Dus kreeg ik te horen dat ik mijn mond moest houden en toen ik dat niet deed, weg moest gaan. Ik was niet van plan om slechts toeschouwer te blijven."
 
Is het gepast om toe te slaan in het midden van een pandemie?
 
"Er zijn geen opportune momenten om dat te doen. Het Belgische ziekenhuis staat in normale tijden al onder druk. Luister naar wat de verpleegsters zeggen, naar wat alle gezondheidswerkers zeggen. En in het licht daarvan zijn wij de laatste uren onderworpen aan een onaanvaardbare chantage om niet te staken. Kandidaten zijn bedreigd dat hun cursussen zullen worden onderbroken, dat hun stages zullen worden geannuleerd, op basis van het beginsel "oog om oog, tand om tand". De realiteit is dat het tijd is om de situatie echt in vraag te stellen."
 
"Sommige van de ervaren dokters zeggen dat ze erger hebben gezien. Sinds wanneer is dat een geldig argument om het onaanvaardbare te aanvaarden? Ik denk dat veel assistenten een andere loopbaan zullen kiezen. Omdat wij niet kunnen aanvaarden dat ons privé-leven jarenlang wordt opgeschort, dat wij geen minimum aan toezicht krijgen en dat wij midden in de nacht of in het weekend aan ons lot worden overgelaten... De toekomst van de gezondheidszorg staat op het spel. De afgelopen twintig jaar is er overal bespaard.
 
Wat zal er over twintig jaar gebeuren als we zo doorgaan? Hoe gaan we om met de volgende pandemieën als we de gezondheidszorg op deze manier in een wurggreep houden?
 
De lezers zijn erop gewezen dat stakende artsen 100% van hun salaris verliezen, aangezien er geen stakingskas bestaat, in tegenstelling tot de bewegingen die onder de traditionele vakbonden vallen."

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Maxime Coppin • MediQuality

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: