Dossiers  >   Hospital Management  >  VBS ziet sociaal akkoord ASO's niet als een eindpunt, maar als mijlpaal

VBS ziet sociaal akkoord ASO's niet als een eindpunt, maar als mijlpaal

BRUSSEL 24/05 - De Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen heeft vorige week, na maandenlang onderhandelen binnen de vastgestelde deadline, een akkoord bereikt om de sociale bescherming en arbeidsvoorwaarden van de ASO’s te verbeteren. "Dit akkoord is geen eindpunt, maar vormt een heel belangrijke mijlpaal in de bescherming van de ASO’s."

In de komende jaren zullen nog veel inspanningen moeten worden geleverd om tot een volwaardig statuut te komen. Het akkoord voorziet in een evaluatie om de twee jaar.
 
Het akkoord heeft o.m. betrekking op

 
Voor de uitvoering van dit akkoord zijn bijkomende financiële middelen ten belope van 30 miljoen, waarvan 20 miljoen ten laste van de algemene middelen van het RIZIV en 10 miljoen ten laste van de honoraria van de artsen, ter beschikking gesteld van de NPCAZ.
 
Het akkoord kreeg eveneens de steun van de Vlaamse ASO's verenigd in de VASO. Het VBS hoopt dat ook de Franstalige ASO's van het CIMACS in de komende dagen de grote vooruitgang van dit akkoord naar waarde zullen kunnen schatten.
 
Het VBS dankt de heer Jo De Cock, voorzitter van de NPCAZ, en de leden van de administratie voor hun tomeloze inzet zonder dewelke dit resultaat niet mogelijk zou zijn geweest.
 
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: