Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Getuigenis: artificiële intelligentie maakt nu deel uit van mijn praktijk

Getuigenis: artificiële intelligentie maakt nu deel uit van mijn praktijk

Opinie

BRUSSEL 07/06 - De coronapandemie heeft tal van pijnpunten en zwaktes in ons gezondheidszorgstelsel blootgelegd, te beginnen met het lage aantal zorgverleners (artsen, verpleegkundigen enz.) en de afschuwelijke werkomstandigheden in veel ziekenhuisdiensten.

Er was een pandemie nodig om ons eraan te herinneren in welke mate de efficiëntie van een gezondheidszorgstelsel onder meer stoelt op de actieve medische bevolking en het vermogen van de zorgverstrekkers om de vraag te beantwoorden. 

Sinds vele jaren wijzen verschillende wetenschappelijke verenigingen en rapporten over de volksgezondheid op het bestaan van een tekort aan mankracht in verschillende specialismen zoals de huisartsgeneeskunde. Dat is niet nieuw. Veel artsen en patiënten hebben dat al aan den lijve ondervonden. Die tekorten zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor een verslechtering van de kwaliteit van de zorg. Twee recente voorbeelden hebben me getroffen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: