Dossiers  >   Hospital Management  >  Hervorming ziekenhuisfinanciering: “Artsen moeten mee in de cockpit zitten” (Dr. Gevaert)

Hervorming ziekenhuisfinanciering: “Artsen moeten mee in de cockpit zitten” (Dr. Gevaert)

Opinie

BRUSSEL 29/06 - Zorgkoepel Zorgnet-Icuro stelt voor artsen minder te vergoeden per prestatie en meer voor de geleverde service. "Het systeem is op", zegt Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet in De Tijd. Reactie van dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina, onderzoeker aan de KUL en vanaf 1 juli nieuwe ASGB-covoorzitter.

Vooreerst het positieve wat ik meenam uit het debat. Alle mensen rond de tafel waren unisono overtuigd dat de huidige ziekenhuisfinanciering spaak loopt en dringend aan hervorming toe is.  De coronacrisis heeft deze pijnpunten extra geaccentueerd. Voorts was Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke als afsluiter sterk, to the point en met een uitgestoken hand.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: