Dossiers  >   Hypertensie  >  Imec vindt manier om bloeddrukwaardes nauwkeuriger te meten

Imec vindt manier om bloeddrukwaardes nauwkeuriger te meten

LEUVEN 29/06 - Onderzoekers van imec hebben een nieuwe methode ontwikkeld om op een accurate manier de bloeddruk te bepalen en vaatwandstijfheid te meten, een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Imecs methode bestaat uit een echografiesensor, die de centrale polsgolfsnelheid in de halsslagader meet, en uit algoritmes die de signalen verwerken. Door de polsgolfsnelheid centraal of dichter bij het hart te meten, kan de bloeddruk nauwkeuriger ingeschat worden in vergelijking met de bestaande perifere meetmethodes waarbij een elektrocardiogram gecombineerd wordt met een optische meting aan de vinger of teen. Imecs echografiesensor kan potentieel omgevormd worden tot een klein, draagbaar toestel, dat op termijn door de huisarts kan gebruikt worden.

Hart- en vaatziekten, zoals beroerte of hartfalen, behoren wereldwijd tot de belangrijkste doodsoorzaken. Vroegtijdige opsporing van personen die risico lopen, maakt vroegtijdige interventie mogelijk. Vaatwandstijfheid is een onafhankelijke voorspeller van hart- en vaatziekten en een teken aan de wand voor het ontwikkelen van hypertensie.

De aanbevolen methode om vaatwandstijfheid op te sporen is door de polsgolfsnelheid te meten (PGS), de snelheid waarmee de bloeddrukgolf zich door de slagaderen verplaatst. Omdat hiervoor vaak invasieve of minder toegankelijke beeldvormingsmethoden nodig zijn, geven dokters de voorkeur aan een bloeddrukmeting met een manchet. Een meer praktische techniek die de centrale PGS kan meten zou echter een grotere voorspellende kracht hebben voor het risico op hart- en vaatziekten. Vandaag blijven veel mensen ongediagnosticeerd omdat er geen eenvoudige manier is om een grote populatie te screenen op vaatwandstijfheid.

"Imecs nieuwe methode om de PGS en dus de vaatwandstijfheid na te gaan gebeurt op basis van een echografiemeting van de contractie in de nek. Deze waarde wordt vervolgens gebruikt om de vaatwandstijfheid en bloeddruk te bepalen en zo het risico op hart- en vaatziekten in te schatten," zegt Xavier Rottenberg, Fellow Wave-Based Sensors and Actuators en medeoprichter van Pulsify Medical.

"Onze methode kan dokters op termijn een praktische oplossing bieden om de vaatwandstijfheid te bepalen en zo het risico op hart- en vaatziekten in te schatten. Bovendien kan integratie in draagbare meettoestellen zelfs ononderbroken bloeddrukmetingen mogelijk maken, wat onmisbaar is voor de preventie en diagnose van hart- en vaatziekten," zegt Fabian Beutel, biomedisch ingenieur en doctoraatsstudent aan KU Leuven.

"Deze technologie met de bijhorende algoritmes kan geschaald worden tot elk formaat dat de toepassing vereist: draagbaar in de hand of op het lichaam en zelfs inslikbaar. In de volgende fase zal imec samenwerken met bedrijven om de technologie verder te optimaliseren om nieuwe medische toepassingen mogelijk te maken," voegt Carlos Agell, Health Solutions Program Manager toe.

 

Imec

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: