Dossiers  >   Obesitas  >  Pediatrische obesitas: Stanford GOALS… doel slechts gedeeltelijk bereikt

Pediatrische obesitas: Stanford GOALS… doel slechts gedeeltelijk bereikt

06/07 - Slecht enkele studies hebben de langetermijngevolgen onderzocht van specifieke programma’s die beletten dat het gewicht van kinderen die risico lopen, blijft toenemen. De Stanford GOALS was een van die studies.

De studie vergeleek de effectiviteit op drie jaar van een multidimensioneel programma (MMM) op de gewichtstoename en die van een klassiek gezondheidsprogramma voor kinderen met overgewicht of obesitas uit minder begoede families. De resultaten laten gunstige effecten zien van het ambitieuze MMM-programma op de evolutie van het gewicht en de cardiometabole risicofactoren tijdens de eerste twee jaren, maar zonder significant verschil op drie jaar. Met deze gegevens zou men kunnen overgaan tot een evaluatie van het MMM-programma voor andere personen die een risico lopen en om bijkomende strategieën uit te werken voor effecten op een veel langere termijn.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: