Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Correlatie tussen lichaamsbeweging gemeten met een accelerometer en risico op atriumfibrillatie

Correlatie tussen lichaamsbeweging gemeten met een accelerometer en risico op atriumfibrillatie

23/08 - Volgens een analyse van de gegevens van de UK Biobank lopen oudere volwassenen die meer lichaamsbeweging nemen (meting met een accelerometer), minder risico op atriumfibrillatie.

Vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 93 669 mensen in de UK Biobank studie van gemiddeld 62 (± 8) jaar zonder atriumfibrillatie die gedurende één week een accelerometer aan de pols hebben gedragen om hun activiteit te monitoren. Tijdens een mediane follow-up van 5,2 jaar werden 2338 nieuwe gevallen van atriumfibrillatie gediagnosticeerd.

43.818 deelnemers (46,8%) namen minstens 150 minuten matige tot zware lichaamsbeweging (gemeten met een accelerometer) per week en voldeden dus aan de minimumrichtlijnen voor fysieke activiteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de European Society of Cardiology, de American Heart Association en andere groepen. Een subgroep van 17 547 mensen (18,7%) nam matige tot zware lichaamsbeweging gedurende minstens 300 minuten per week en voldeed daarmee aan de uitgebreide aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie met het oog op extra effecten op de gezondheid.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: