Dossiers  >   × Fiscaliteit  >  Btw voor medische en paramedische beroepen: een duidelijker kader ondanks enkele onzekerheden

Btw voor medische en paramedische beroepen: een duidelijker kader ondanks enkele onzekerheden

BRUSSEL 26/07 - Begin juli heeft het federale parlement een wet goedgekeurd die de regels inzake vrijstelling van btw voor medische en paramedische beroepen wijzigt. De wet volgt op een beslissing van het grondwettelijk hof in december 2019, dat van oordeel is dat de huidige situatie discriminerend is. Een gelegenheid om terug te komen op het nieuwe systeem dat de wetgever heeft voorzien en dat in voege treedt op 1 januari 2022.

De tekst, die begin juli is goedgekeurd, stelt dat enkel nog therapeutische handelingen uitgevoerd door een gezondheidswerker, ongeacht of het beroep al dan niet erkend is, zullen worden vrijgesteld van btw. Op niet-medische handelingen moet voortaan 21% btw worden betaald.

Het parcours dat tot die wet heeft geleid, is op zijn minst chaotisch geweest. Einde juni 2020 heeft Alexander de Croo, de toenmalige minister voor Financiën, een wetsvoorstel ingediend in de hoop dat dat zeer snel zou worden goedgekeurd. Maar bij gebrek aan meerderheid heeft de tekst het niet gehaald en hebben de volksvertegenwoordigers een grondig overleg met de gezondheidszorgsector gevraagd. Pas een jaar, vorming van een nieuwe regering en twee extra golven van de coronapandemie later is de tekst met enkele wijzigingen weer in het parlement beland. Nu werd er wel vaart achter gezet. De tekst werd besproken op 23 juni en werd een week later, op 1 juli 2021, goedgekeurd.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: