Dossiers  >   Hartfalen  >  Smartwatch zou mortaliteit op 30 dagen kunnen detecteren bij patiënten met gedecompenseerd hartfalen

Smartwatch zou mortaliteit op 30 dagen kunnen detecteren bij patiënten met gedecompenseerd hartfalen

31/08 - Uit verschillende studies blijkt dat elektrocardiografische merkers van de temporele dispersie van myocardiale repolarisatie kunnen helpen bij het identificeren van patiënten met chronisch hartfalen die een bijzonder hoog mortaliteitsrisico lopen.

Een team van onderzoekers heeft een monocentrische prospectieve studie uitgevoerd om dit van naderbij te bestuderen. Het was een specifieke cohorte van patiënten met gedecompenseerd hartfalen. Ze controleerden de mogelijkheid van het gebruik van de ecg-variabelen van de myocardiale temporele dispersie op korte termijn om de mortaliteit op 30 dagen te voorspellen, maar ook hun relatie met het plasmaniveau van het N-terminale fragment van het cerebrale natriuretisch peptide (NT-proBNP).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: