Dossiers  >   Hospital Management  >  “Tijdens de onderhandelingen vielen de maskers. Dat was hard” (Dubbelinterview)

“Tijdens de onderhandelingen vielen de maskers. Dat was hard” (Dubbelinterview)

BRUSSEL 26/08 - Leidt het nieuwe sociaal statuut tot werkbaarder werk voor assistenten? Decaan geneeskunde Prof. dr. Piet Hoebeke (UGent) en VASO- bestuurslid dr. Miet Vandemaele (UZ Gent) gaan tweemaal in debat voor MediQuality.

Prof. dr. Piet Hoebeke (UGent) en VASO- bestuurslid dr. Miet Vandemaele (UZ Gent)
Prof. dr. Piet Hoebeke (UGent) en VASO- bestuurslid dr. Miet Vandemaele (UZ Gent)

Vandaag: Over nieuwe regels, de nood aan een cultuuromslag en achterpoortjes.

Vandemaele: "Als arts-specialisten in opleiding pleiten wij al jaren voor betere werkomstandigheden op de werkvloer. Het recente akkoord over een nieuw sociaal statuut vormt daarin een eerste stap. Ik ben blij dat we die samen konden zetten. Want het kan echt niet meer verder zo. Iedereen kent intussen de cijfers rond burn-out bij jonge artsen. Assistenten moesten vooral omzet draaien, er mee voor zorgen dat de ziekenhuisrekeningen klopten. Het leek soms alsof men vergeten was dat ze ook recht hebben op een kwalitatieve opleiding tijdens hun stageperiode."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: